Voda

ŽEK V MOSTĚ

DSC00441ŽEK – Žákovská ekologická konference – proběhla 26.4.2017 na Magistrátu města Mostu již po deváté. Žáci základních a středních škol zde představují své práce zaměřené na životní prostředí. Naši školu reprezentovaly 2 týmy. Nikola Razakowská, Eliška Paulová a Eliška Hybnerová vystoupily s prací na téma Ohře, využily informace z internetu a také údaje o pravidelném měření vlastností vody z řeky. Jiří Klepp, Ondřej Klusák a Jakub Mazánek zaujali příspěvkem o využití srážkové vody na Gymnáziu Kadaň (spolupracoval také Matěj Kaška), tuto práci budou prezentovat i na letošních GLOBE Games. Z ostatních prací se nám líbil např. příspěvek žáků ze Scholy Humanitas Porovnávání šeříků a času nástupu jejich fenofází. Pro žáky byla účast na konferenci dobrou zkušeností.

Hana Kožíšková

DSC00435 DSC00439 DSC00440 DSC00435

 

PÉČI O OKOLÍ STUDÁNKY A RYBNÍČKU V ŽELINĚ PŘEVZALI SEKUNDÁNI

DSC00516Pomyslnou štafetu v péči o okolí studánky a rybníčku v Želině předali žáci kvinty sekundě. Přesněji 4 dobrovolníkům – Honzovi Beránkovi, Adélce Houdkové, Pavlu Košťákovi a Terezce Richterové, kteří ve čtvrtek 4.5.2017 vyčistili plochu od náletových dřevin. S překvapením zjistili, že nemuseli sbírat žádné odpadky, zřejmě hezky upravené místo a odpadkový koš vede návštěvníky k pořádku. Dobrovolníky chválím a věřím, že na plánovaný podzimní úklid se k nim přidají další ochotní spolužáci.

Hana Kožíšková

 

 

 

 

 

4. 5. 2017

PO DVACÁTÉ NA GLOBE GAMES

DSC00552Od 11.—14. 5. jsme se zúčastnili GLOBE Games v Moravských Budějovicích. Naše škola patří mezi rekordmany, neboť se zúčastnila zatím všech dvaceti ročníků. Z bohatého programu byla pro nás nejdůležitější studentská konference, kde jsme prezentovali práci o „Využití srážkové vody na Gymnáziu v Kadani“. Diváky kromě tématu asi nejvíce zaujal náš 3D model školy, navržený Matějem Kaškou.

V sobotu jsme absolvovali terénní hru v okolí obce Kosová a zakončili jsme ji společným táborákem, kde jsme se seznámili s ředitelem místní školy. Navázali jsme přátelství také se slovenskými studenty ze SOŠ Svit, se kterými budeme spolupracovat na fenologických pozorováních stromů.

Za příštími 21. GLOBE Games se na čtyři dny odstěhujeme jako Hliník do Humpolce.

Matěj Kaška, Jiří Klepp, Ondřej Klusák, Jakub Mazánek

 

 

14.5.2017

ŽEK V MOSTĚ

DSC00441ŽEK – Žákovská ekologická konference – proběhla 26.4.2017 na Magistrátu města Mostu již po deváté. Žáci základních a středních škol zde představují své práce zaměřené na životní prostředí. Naši školu reprezentovaly 2 týmy. Nikola Razakowská, Eliška Paulová a Eliška Hybnerová vystoupily s prací na téma Ohře, využily informace z internetu a také údaje o pravidelném měření vlastností vody z řeky. Jiří Klepp, Ondřej Klusák a Jakub Mazánek zaujali příspěvkem o využití srážkové vody na Gymnáziu Kadaň (spolupracoval také Matěj Kaška), tuto práci budou prezentovat i na letošních GLOBE Games. Z ostatních prací se nám líbil např. příspěvek žáků ze Scholy Humanitas Porovnávání šeříků a času nástupu jejich fenofází. Pro žáky byla účast na konferenci dobrou zkušeností.

Hana Kožíšková

 

 

Tento příspěvek byl publikován dne 26. 4. 2017 (Středa) v 22.00 v rubrice Zprávy.

PODZIMNÍ ÚKLID V ŽELINĚ

PA100126Na jaře a na podzim žáci Kvinty provádějí pravidelný úklid okolí studánky a rybníčku v Želině. V úterý 11.10. 2016 místo suplovaných hodin IVT skupina žáků uklidila odpadky, vyřezala náletové keře a provedla kontrolu vloni vysazených hrušní. Na jaře sledovali dobu rašení, změřili výšku a obvod kmene, nyní se zaměřili na pozorování zbarvování a opadu listů. Snad se časem podaří identifikovat vysazené odrůdy hrušní, o nichž zatím víme jen to, že rouby pocházely ze zaniklé obce Úhošť. Kvintánům patří poděkování za vytrvalou péči o lokalitu, tentokrát si odnášeli nejen bláto na botách, ale i citelné památky po kontaktu s kopřivami.

Hana Kožíšková

Tento příspěvek byl publikován dne 11. 10. 2016 (Úterý) v 22.43 v rubrice Zprávy.

VODA ŽIVÁ NA KONFERENCI

P4120290Polovinu letošního školního roku se ve volitelném předmětu Seminář z ekologie věnovala sekunda soutěži Voda živá. Měřili vlastnosti vody malého vodního toku pod Želinou, poznávali rostliny a živočichy. Získávali informace o znečištění vody, její úpravě na pitnou a čištění odpadních vod. Zajímali se o hospodaření na Ohři dříve a dnes a dozvěděli se o mnoha zajímavých místech v okolí. Cílem soutěže bylo získat pobyt pro celou třídu v Českosaském Švýcarsku. Soutěž žáci nevyhráli, ale umístění všech 4 družstev třídy v polovině 67 soutěžících svědčí o kvalitní práci. Žákům účast v soutěži přinesla nejen zajímavé poznatky, ale naučili se spolupracovat ve skupině, dodržovat termíny, rozdělit si práci a přemýšlet.

Práci na soutěži minulý týden prezentovaly na 8. ročníku Žákovské ekologické konferenci v Mostě Eliška Hybnerová, Eliška Paulová a Nikola Razakowská.

Tento příspěvek byl publikován dne 25. 4. 2016 (Pondělí) v 9.16 v rubrice Akce a projekty

EKOŠKOLA – ŽELINA, JARO 2016

P4100253Jak nejlépe oslavit blížící se Den Země? Určitě péčí o ni, přesněji řečeno o plochu kolem studánky, potůčku a rybníčku pod Želinou. V pondělí 11. dubna provedlo 6 chlapců z kvarty jarní úklid tohoto místa, o které se staráme již řadu let. Sesbírali odpadky, vystříhali náletové keře, pročistili koryto potůčku a studánku, která dostala nové zastřešení (poděkování patří Odboru ŽP MěÚ Kadaň). Pravidelný úklid 2x ročně se vyplatí, není už tak náročný jako na začátku.

Na podzim jsme obnovili u potůčku hrušňový sad a rozhodli jsme se pravidelně provádět fenologická pozorování. Změřili jsme výšku stromků a obvod jejich kmene, což budeme opakovat každoročně na jaře. Budeme sledovat také dobu rašení listů, květu, plody a zabarvování listů a jejich opad na podzim. Využijeme při tom metodiky programu GLOBE.

 
Tento příspěvek byl publikován dne 18. 4. 2016 (Pondělí) v 12.21 v rubrice Akce a projekty

 

VODA – ZDROJ ŽIVOTA

5OvzorkyDne 30. 3. 2016 se třída 5. O s panem profesorem Bílkem a paní profesorkou Truhlářovou vydala hned na dvě exkurze – do Úpravny vody v Hradišti a do Čistírny odpadních vod (ČOV) v Kadani.

Naší první zastávkou byla úpravna vody, která zabezpečuje zásobení okresů Chomutov, Teplice, Most, Ústí nad Labem, Louny a Litoměřice. Zdrojem surové vody pro výrobu pitné vody je vodárenská nádrž Přísečnice, která je umístěna na potoce Přísečnice.

Uvítal nás milý průvodce Ing. František Fedor, který nám sdělil historii objektu, popsal postup úpravy vody a poté nás vzal i na prohlídku areálem. Po prohlídce nám promítli prezentaci o úbytku vody na Zemi. Na závěr jsme se šli podívat na vypírání filtru. Aby filtry dobře fungovaly, musí se jednou za 48 hodin vypírat. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že vypírání funguje a z hnědé vody se stala voda průzračná. Úprava vody je zde založena na chemickém procesu.

Naší další zastávkou byla Čistírna odpadních vod v Kadani. Opět nás čekal zajímavý výklad, tentokrát od pana Krejčího. Čištění je zde založeno převážné na biologickém procesu. Dozvěděli jsme se, co znamená a k čemu slouží aktivovaný kal, ukázali si vzorky vody v různých fázích úpravy a viděli vodu před a po úpravě. Věřte, že je to opravdu velký rozdíl. Po všech zodpovězených dotazech jsme se dopravili autobusem před školu.

Všichni jsme měli radost z pochvaly od pana Bílka za dobré chování, odnesli si nové znalosti a důležitou připomínku, že vodou se nemá plýtvat. Myslím si, že bychom si měli vážit lidí, kteří se starají o naši vodu a zbytečně s ní neplýtvat, protože sladké vody na Zemi ubývá.

Dita Pšeničková 5. O

Tento příspěvek byl publikován dne 1. 4. 2016 (Pátek) v 11.08 v rubrice Exkurze a zájezdy

GLOBE GAMES A NOVÉ POMŮCKY PASCO

P3170245Jak se mění vlastnosti vody, která teče od pramene přes potůček až k rybníčku? Najdeme na této vodní cestě odlišné živočichy a rostliny?

To jsou otázky, kterými se zabývají letošní účastníci 19. GLOBE Games v Karviné, kde budou výsledky výzkumu prezentovat na Studentské konferenci.

Vlastnosti vody jsme dosud měřili pomocí jednoduchých, ale ne moc přesných pomůcek jako pH papírky, konduktometr, trubice na průhlednost vody, teploměr. Naše škola však letos vybavila přírodovědné učebny novými pomůckami Pasco, proto jsme se rozhodli „povýšit“ úroveň měření právě s jejich pomocí. Na oblíbené lokalitě u Želiny pomocí senzoru kvality vody můžeme s velkou přesností měřit současně teplotu vody, pH, vodivost a obsah rozpuštěného kyslíku. Měření začali 4 žáci kvarty v pátek 18. 3. a budou v něm pokračovat do poloviny května.

Hana Kožíšková

Tento příspěvek byl publikován dne 23. 3. 2016 (Středa) v 10.10 v rubrice Akce a projekty

GRATIAS TIBI – DĚKUJI TI

 

P5310112Nadace Člověk v tísni druhým rokem udělovala cenu za občanskou aktivitu mladých lidí. Pětice našich terciánů se přihlásila se svým projektem Od studánky ke studánce, aniž si dělala naději na vítězství. Soutěžilo totiž 233 projektů, nejúspěšnější se zabývali činnostmi pro seniory, nemocné či sociálně slabé skupiny lidí. Slavnostního vyhlášení ceny v kině Lucerna se v Praze  1.6. 2015 zúčastnil Ondřej Klusák a Hana Kožíšková. Kromě pěkného programu večera je zaujala řada zajímavých soutěžních projektů a setkali se s několika významnými osobnostmi – Helenou Třeštíkovou, Ester Janečkovou, Šimonem Pánkem a Jiřím Bartoškou.

 

 

Tento příspěvek byl publikován dne 11. 6. 2015 (Čtvrtek) v 23.19 v rubrice Akce a projekty

OKOLÍ STUDÁNKY A RYBNÍČKU V ŽELINĚ JE STÁLE KRÁSNĚJŠÍ

P4140016Zásluhu na tom mají žáci Tercie, kteří se opětovně ve středu 15. 4. 2015 dopoledne věnovali úpravě okolí studánky a obnoveného rybníčku pod Želinou. Poprvé jsme si nemuseli na práci půjčovat nářadí, ale pracovali jsme s novými hráběmi, motyčkami a nůžkami, které jsme získali z Nadace Veronica.
Žáci sesbírali několik pytlů odpadků, které se zde nahromadily od podzimního úklidu (množství odpadů je nepříjemně překvapilo). Pročistili také koryto potůčku od spadaného listí a opravili kameny zpevňující břehy. Vyhrabali zelené plochy kolem studánky a rybníčku a uklidili náletové křoviny, které pořezal pracovník technických služeb. Vydanou energii si pak na závěr vynahradili opékanými špekáčky (odměna MěÚ). Terciánům patří poděkování.

Aby si nikdo nemyslel, že se terciáni také neučili – po cestě a při práci probíhala výuka biologie v přírodě. Žáci chodili po koberci kvetoucích dymnivek dutých, poznávali orsej, sasanky pryskyřníkovité, violky, mokrýš střídavolistý a dokonce i podbílek šupinatý. V rybníčku se nám usadily ropuchy a kachny divoké, viděli jsme hnízdo kosa s vajíčky i kachní vejce a po stromech poskakovala veverka

Tento příspěvek byl publikován dne 19. 4. 2015 (Neděle) v 20.38 v rubrice Akce a projekty.

VODNÍ EXKURZE

Bývá pravidlem, že studenti a studentky 1. ročníku se účastní chemické exkurze. A tak se
v pondělí 9. března 2015 třídy 1. A a kvinta (třída 1. B absolvovala tuto exkurzi o 3 dny
později) vydaly v rámci výuky chemie poznat proces čištění a úpravy vody. Pod vedením
profesorek Lenky Fišerové a Dagmar Mertlové jsme stihli exkurze rovnou dvě. Nejdříve jsme
zamířili do Úpravny pitné vody v Hradišti, poté do Čistírny odpadních vod v Kadani.
Od školy jsme odjeli autobusem přímo do Úpravny vody v Hradišti, jež zajišťuje dodávku
pitné vody pro větší část Ústeckého kraje. Uvnitř nás přivítal náš průvodce – Ing. František
Fedor, který nám podrobně a zajímavě popsal schéma celého procesu úpravy vody, seznámil
nás s historií úpravny vody, poučil o tom, jakou hodnotu a význam voda má a nakonec nás
provedl areálem úpravny. Zde jsme mohli vidět průběh úpravy vody na vlastní oči, zaujalo
nás praní filtru ve filtrační nádrži, velín, odkud se celý proces řídí, ale i mnoho dalšího.
Samozřejmě nechyběly podrobné informace o používaných chemických látkách, reakcích v
nádržích a přístrojích nezbytných k zajištění pitné vody o správné kvalitě. Dozvěděli jsme se,
že surová voda je odebírána z vodní nádrže Přísečnice. Během přednášky jsme došli také
k problematice kupování balené vody. Uvědomili jsme si, že za pouhým naším otočením
kohoutku se skrývá spousta práce.
Následně jsme se přemístili do ČOV v Kadani, kde prohlídka provozu probíhala pouze venku
za slunečného počasí. Tato část našeho výletu byla v porovnání s úpravnou vody kratší, ale ne
méně zajímavá. Specifická vůně pro čistírnu pro nás byla jakýmsi strašákem, avšak nebyla
vůbec tak hrozná, jak jsme očekávali.
Zde nás opět přivítal milý průvodce – pan Jaroslav Krejčí, který nás před názornou prohlídkou
seznámil s postupy čištění odpadní vody. Ukázal nám vzorky vody v průběhu čištění a
nezbytný aktivovaný kal, který vodu čistí. Seznámil nás také s organismy, které tento kal
tvoří. Po výkladu jsme se vydali napříč areálem.
Prohlídkou ČOV v Kadani naše exkurze skončila a vydali jsme se k autobusu, který nás
odvezl zpět ke gymnáziu, odkud jsme spokojeně odcházeli domů, nabití novými zkušenostmi.
Každý z nás se minimálně zamyslel nad tím, jak s vodou nakládá a co by mohl změnit. Obě
exkurze byly rozhodně zajímavým zážitkem.
P. Chroustová, D. Kabátová, A. Ježková – studentky 1.A

5.DSC_0293Bývá pravidlem, že studenti a studentky 1. ročníku se účastní chemické exkurze. A tak se v pondělí 9. března 2015 třídy 1. A a kvinta (třída 1. B absolvovala tuto exkurzi o 3 dny později) vydaly v rámci výuky chemie poznat proces čištění a úpravy vody. Pod vedením profesorek Lenky Fišerové a Dagmar Mertlové jsme stihli exkurze rovnou dvě. Nejdříve jsme zamířili do Úpravny pitné vody v Hradišti, poté do Čistírny odpadních vod v Kadani.

Od školy jsme odjeli autobusem přímo do Úpravny vody v Hradišti, jež zajišťuje dodávku pitné vody pro větší část Ústeckého kraje. Uvnitř nás přivítal náš průvodce – Ing. František Fedor, který nám podrobně a zajímavě popsal schéma celého procesu úpravy vody, seznámil nás s historií úpravny vody, poučil o tom, jakou hodnotu a význam voda má a nakonec nás provedl areálem úpravny. Zde jsme mohli vidět průběh úpravy vody na vlastní oči, zaujalo nás praní filtru ve filtrační nádrži, velín, odkud se celý proces řídí, ale i mnoho dalšího. Samozřejmě nechyběly podrobné informace o používaných chemických látkách, reakcích v nádržích a přístrojích nezbytných k zajištění pitné vody o správné kvalitě. Dozvěděli jsme se, že surová voda je odebírána z vodní nádrže Přísečnice. Během přednášky jsme došli také k problematice kupování balené vody. Uvědomili jsme si, že za pouhým naším otočením kohoutku se skrývá spousta práce.

Následně jsme se přemístili do ČOV v Kadani, kde prohlídka provozu probíhala pouze venku za slunečného počasí. Tato část našeho výletu byla v porovnání s úpravnou vody kratší, ale ne méně zajímavá. Specifická vůně pro čistírnu pro nás byla jakýmsi strašákem, avšak nebyla vůbec tak hrozná, jak jsme očekávali.

Zde nás opět přivítal milý průvodce – pan Jaroslav Krejčí, který nás před názornou prohlídkou seznámil s postupy čištění odpadní vody. Ukázal nám vzorky vody v průběhu čištění a nezbytný aktivovaný kal, který vodu čistí. Seznámil nás také s organismy, které tento kal tvoří. Po výkladu jsme se vydali napříč areálem.

Prohlídkou ČOV v Kadani naše exkurze skončila a vydali jsme se k autobusu, který nás odvezl zpět ke gymnáziu, odkud jsme spokojeně odcházeli domů, nabití novými zkušenostmi. Každý z nás se minimálně zamyslel nad tím, jak s vodou nakládá a co by mohl změnit. Obě exkurze byly rozhodně zajímavým zážitkem.

P. Chroustová, D. Kabátová, A. Ježková – studentky 1.A

Tento příspěvek byl publikován dne 18. 3. 2015 (Středa) v 21.34 v rubrice Exkurze a zájezdy.

Obnova tůňky v Želině pokračuje!

P9230470V minulých dvou letech se studenti současné sexty podíleli na obnově vyschlé tůňky, která se nachází pod studánkou v Želině. Obnova spočívala v tom, že potůček vytékající ze studánky byl sveden do tůňky. Akce se tehdy povedla, tůňka se naplnila vodou.

V současné době se v těchto místech buduje nová cyklostezka. Během stavebních prací bylo koryto potoka napájejícího tůňku změněno tak, že se voda z potoka volně rozlévala do stráně a všechna se vsakovala do země. Tůňka tak začala vysychat. Proto se 24. září naše třída tercie vypravila do Želiny pokusit se dát věci do pořádku.

Naším úkolem tedy bylo vytvořit nové koryto a svést vodu zpět do tůňky. Vytvořili jsme dvě pracovní skupiny. Jedna (výhradně chlapecká) se chopila nářadí a prokopala nové koryto, druhá nasbírala menší kameny, kterými se vykopané koryto zpevnilo.

Dílo se zdařilo a můžeme být se svou prací spokojeni.

studenti tercie

     

   
   
   
   

   
   
       

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 1. 10. 2014 (Středa) v 15.46                  v rubrice Akce a projekty

Co je nového u studánky v Želině?

Cyklistům určitě neuniklo, že byla dokončena výstavba cyklostezky od kadaňského mostu podél pravého břehu Ohře k želinskému kostelíku. Právě před měsícem třída tercie upravovala stavbou poničené okolí studánky a rybníčku. Ve čtvrtek 23.10.2014 se "8 statečných" terciánů dobrovolně pustilo do dokončení díla. Proč stateční? Po deštivém období byl celý prostor promáčený, a tak pracovat v bahně nebylo nijak lehké. Dokončili jsme úpravu potůčku, který zásobuje rybníček vodou, koryto jsme zpevnili kameny. Vyčistili jsme celé okolí od odpadků a vyřezaných náletových dřevin. Zpevnili jsme hráz na straně k řece Ohři. Studánka byla při stavbě cyklostezky nově upravena, přemýšleli jsme, jak ji doplnit sedátky. Po odstranění křovin se objevil starý hrušňový sad, který kdysi patřil mlýnu. Uvažuje se o obnovení sadu novou výsadbou a vytvoření cestičky od studánky roklí ke kostelu. Naše pomoc MěÚ bude pokračovat i v dalších letech. Je pěkné sledovat, jak se okolí studánky a rybníčku vylouplo do krásy a bude určitě lákat turisty k zastavení.

Hana Kožíšková

     

   
   
   
   

   
   
   

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 26. 10. 2014 (Neděle) v 22.59                  v rubrice Akce a projekty.

Tercie na exkurzi v domečku u Ohře

PB170468Při cestě cyklostezkou k Želině, kde studenti tercie pracovali na úpravě okolí studánky a rybníčku, jsme míjeli malou budovu na břehu Ohře. Podle měřidla jsme poznali, že se zde provádí měření stavu vody. K našemu překvapení jsme se dozvěděli, že odběry vzorků vody z Ohře zajišťuje pro Český hydrometeorologický ústav v Praze otec jedné ze studentek tercie p. Tudor, který nás pozval na exkurzi. V úterý 18. 11. 2014, za počasí "kdy by psa nevyhnal", jsme statečně vyrazili k Ohři. Pan Tudor nás seznámil se zařízením stanice, kde jsou automaticky každý den odebírány vzorky vody, které pak odvážejí do Prahy k dalším rozborů. Měří se teplota vody, zákal, vodivost a výška hladiny. Třída tercie v programu GLOBE sleduje od září u vzorků vody z Ohře tytéž ukazatele (místo výšky hladiny pH vody), i když jen jednou týdně.  Všemu jsme tedy dobře rozuměli a bude moc zajímavé porovnat naše měření s těmi odbornými, které získáme od p. Tudora.

Zaujalo nás také měření rychlosti toku Ohře, které provádí Povodí Ohře - loďku zafixují na lanech natažených přes řeku a speciálním přístrojem změří rychlost toku.

Hana Kožíšková


  
     

   
   
   
   

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 24. 11. 2014 (Pondělí) v 18.18                  v rubrice Akce a projekty,  Exkurze a zájezdy,  Zprávy

Sekundáni dvakrát uspěli se svým projektem Od studánky ke studánce na kolech

V soutěži Voda spojuje vyhlášené Sdružením TEREZA se dostali mezi 5 nejlepších projektů, které byly prezentovány na mezinárodní konferenci v Chorvatsku.

Protože jejich myšlenka spojit upozornění na studánky v našem okolí s rozvojem cykloturistiky našla odezvu i na MěÚ Kadaň a informační tabule u studánek se budou realizovat, přihlásili jsme Jiřího Kleppa, Ondřeje Klusáka, Antonína Špatného, Ondřeje Chobota, Matěje Kašku a Matěje Hamáka s jejich projektem do další soutěže. Jmenuje se Gratias Tibi a je udílena za občanskou aktivitu  dětí a mládeže. I v této soutěži naši studenti uspěli, dostali se mezi  10 nejlepších v kategorii žáků základních škol. Jejich odměnou byla účast 3 zástupců na slavnostním vyhlášení  ve velkém sále kina Lucerna v Praze. Večerem provázela moderátorka Ester Janečková, úvodní slova přednesli velvyslanec  Norského království J.E. Jense Eikaase a ředitel programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni Karla Strachot.  Žáci měli možnost poznat takové osobnosti jako Jiřina Šiklová, Šimon Pánek, Jiří Stránský.

Hana Kožíšková

IMG_0666

GRATIAS_TIBI_2014

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 24. 6. 2014 (Úterý) v 12.08                  v rubrice Akce a projekty,  Soutěže a olympiády,  Zprávy.

Úspěch v soutěži Eko-koumák

V letošním roce poprvé vyhlásil Krajský úřad Ústeckého kraje soutěž Eko-koumák určenou studentům středních škol, kteří  přispěli ke zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Naši školu reprezentovala Kateřina Bubelová s projektem své třídy na obnovu studánky pod Želinou. V kategorii gymnázií zvítězila a všem zúčastněným přednesla prezentaci projektu. Kadaňské školy se předvedly opravdu v pěkném světle, protože v kategorii středních odborných škol získal druhé místo student SPŠS a OA Kadaň.

https://www.kr-ustecky.cz/namestkyne-ocenila-viteze-souteze-eko-koumak/d-1683900/p1=204698

Hana Kožíšková

     

   

   


Tento příspěvek byl publikován                                    dne 23. 6. 2014 (Pondělí) v 18.13                  v rubrice Akce a projekty,  Soutěže a olympiády,  Zprávy.

Světový den vody

DSC_6648Dne 20. března se v učebně chemie uskutečnila přednáška na téma voda. 22. března byl Světový den vody, a tak v rámci tohoto svátku nám pan Ing. František Fedor s kolegou připravili zajímavé povídání. Za realizaci mohou naši pedagogové Lenka Fišerová a Petr Koritina, kteří přednášku domluvili při exkurzi do úpravny vody v Hradišti.

Na začátku povídání jsme převzali vodní kufřík, který využijeme k dalšímu studiu. Studenti tercie a sekundy se na přednášce dozvěděli mnoho.  Například o lidech, kteří trpí nedostatkem vody nebo o nádrži Přísečnici. A jak náš kraj získává pitnou vodu. Byli jsme nabádáni, abychom si vody vážili a uvědomili si, že existují lidé, kteří mají tři sklenice vody na den. Přednáška byla velmi poučná a dozvěděli jsme se mnoho nových informací. A tak na závěr již známá věta: Bez vody není život na Zemi možný, važme si, že ji máme.

Markéta Tudorová, 2.O

     

   
   
   
   

   
   

 


Tento příspěvek byl publikován                                    dne 24. 3. 2014 (Pondělí) v 16.42                  v rubrice Akce a projekty

Ekoškola - úklid okolí studánky pod Želinou

P4211161Právě před rokem  se (tehdy kvartě) podařila pěkná akce - vyčistili okolí studánky v Želině a obnovili tůňku. Dita Pokorná pak po celý rok sledovala, jak se do tůňky vrací život a jaké vlastnosti má voda v ní.

Po roce se třída (letos kvinta)  pod  Želinu  vrátila. Žáci pod vedením p. Lendvorské a Kožíškové  opět  uklidili okolí studánky a obnovené tůňky od odpadků.  Vyčistili koryto potůčku a část tůňky.  Odstranili  zmlazené  bezy černé, které vyřezávali  v loňském roce. Ke studánce a k tůňce umístili lavičku, kterou dostali od MěÚ Kadaň krásně zrenovoval p. Řehák (školník ) a p. Řehák (učitel).

Den Země, 22.4., tak oslavila třída Kvinta prací v přírodě a pro přírodu.

Hana Kožíšková
  

   
   
   
   
   

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 24. 4. 2014 (Čtvrtek) v 21.31                  v rubrice Akce a projekty

Ekoškola - projekt Voda spojuje

kk2Několik chlapců ze třídy Sekundy se zúčastnilo projektu Voda spojuje - Od studánky ke studánce na kole. Jiří Klepp, Ondřej Klusák, Antonín Špatný, Ondřej Chobot, Matěj Kaška a Matěj Hamák navštívili 7 studánek v okolí Kadaně - v Želině, Bystřici, Zásadě, Zvoníčkově, Mikulovicích, Brodcích a u Prunéřovského potoka.

Odebrali vzorky vody a měřili konduktivitu, teplotu, teplotu okolní půdy, pH, průtok, a poté v laboratoři změřili obsah dusičnanů a průhlednost vody. Všímali si také okolí studánek a pořídili fotografie, ze kterých vznikla videopohlednice. Vytvořili také elektronický dotazník, kterým zkoumali, jestli veřejnost o studánkách ví. Z navštívených studánek vybrali 4, které leží poblíž cyklotras a cyklostezek a byly by zajímavé pro turisty. Čtyři žáci šli předat návrh starostovi města Kadaně, aby se u každé ze studánek  udělalo  odpočívadlo a informační tabule. Měli velkou radost, protože pan starosta slíbil, že jejich nápady se do konce roku uskuteční. Domluvili se, že žáci do konce června připraví návrh obsahu informačních tabulí.

Ondřej Chobot       


Tento příspěvek byl publikován                                    dne 18. 4. 2014 (Pátek) v 22.43                  v rubrice Akce a projekty

Exkurze - Úpravna pitné vody v Hradišti u Kadaně, Čistírna odpadních vod v Kadani

06V úterý 4. března 2014 se třídy 1. A a Kvinta vydaly v rámci výuky chemie pod vedením Lenky Fišerové a Petra Koritiny na dvě exkurze, na jednu do úpravny pitné vody v Hradišti a druhou do čistírny odpadních vod v Kadani.

Jako první jsme se podívali do Hradiště u Kadaně, kde se nachází úpravna vody. Jedná se o zařízení, které zásobuje pitnou vodou velkou část Ústeckého a část Libereckého kraje.  Tam nás náš milý průvodce Ing. František Fedor uvítal a poté podrobně popsal postup úpravy vody, historii, pověděl něco o Přísečnici (což je veliká vodní nádrž, z níž úpravna získává vodu), o budově, v níž jsme se nacházeli, ceně vody a o vodě samotné. Jeho povídání nás zavedlo i do historie pitné vody a také nám něco sdělil o problematice kupování vody balené. Pan Fedor dával během výkladu prostor pro časté dotazy a se zaujetím na ně odpovídal. Po zajímavé přednášce, v níž jsme se také dozvěděli, jaké přístroje a chemické látky jsou potřeba k úpravě vody, nás provedl areálem a některé z těchto přístrojů nám ukázal. Měli jsme možnost vidět například Francisovu turbínu nebo jsme měli možnost vidět praní jednoho filtru ve filtrační nádrži. Ale samozřejmě i počítačovou techniku, která všechny procesy v úpravně vody kontroluje a řídí... a spoustu dalších zajímavých přístrojů.

Po návštěvě úpravně vody v Hradišti jsme se vydali do ČOV (čistírna odpadních vod) Kadaň. Exkurze příliš "nelibovala" naším nosům, ale přesto jsme to všichni vydrželi a každý z nás se zájmem poslouchal výklad pana Krejčího, který nás seznámil s postupem čištění odpadních vod předtím, než skončí v řece. Po zajímavé přednášce jsme měli možnost vidět celý postup na vlastní oči (a cítit na vlastní nos...). Dozvěděli jsme se, co je to aktivační kal, co jsou česle a měli možnost vidět vodu před a po čištění, a věřte mi, je to opravdu rozdíl.

Po těchto dvou zajímavých exkurzích jsme se odebrali do autobusu a odjeli ke gymnáziu, kde se naše skupina rozpustila a všichni se odebrali do svých domovů. Já sama za sebe mohu říci, že se mi exkurze moc líbily, a že jsem si z nich odnesla i ponaučení, jak mám nakládat s vodou, protože není zadarmo, a než se dostane do našich kohoutků, projde si spoustou úprav. Zúčastněné třídy se rovněž mohou pyšnit tím, že už vědí, jak se upravuje a čistí voda. A to neví každý.

Kristýna Benešová


   
     

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
    

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 11. 3. 2014 (Úterý) v 9.37                  v rubrice Exkurze a zájezdy.

Výlet do Kaprálova mlýna

9P1050924


Třída kvinta se zúčastnila se svým projektem Vraťme život živočichům soutěže IKEA výzva, kde vyhrála třídenní pobyt v Kaprálově mlýně u Moravského krasu.

Mlýn, ve kterém jsme byli ubytováni, patří Junáku - svazu skautů a skautek ČR.  Ti ho zrekonstruovali na ekologicky šetrný dům, který umožňuje snížit náklady na vlastní provoz na minimum. Dům je využíván jako ukázkový dům pro studenty z ČUT v Brně. Zpracovávají data z provozu domu a analyzují je.

Po dlouhé cestě vlakem jsme se ubytovali a po večeři následoval večerní program. Pomocí seznamovacích her jsme se poznali s žáky další zúčastněné školy.

V každém dni jsme měli plno aktivit na téma ekologie, mezi které patřila například simulační hra o rekonstrukci rodinného domu na ekologicky šetrný. Také jsme absolvovali výlet po Moravském krasu. Navštívili jsme mnoho jeskyní a propast Macochu. V den odjezdu jsme si mohli vyzkoušet slaňování ze skály nedaleko mlýna.

Přestože nebylo moc času na odpočinek a osobní volno, a všichni jsme byli často unavení, odvážíme si z tohoto výletu mnoho dobrých vzpomínek a nových vědomostí.

Naše velké poděkování patří všem zaměstnancům Kaprálova mlýna, kteří se starali o naši zábavu a pohodlí, dále Sdružení TEREZA a firmě IKEA, díky nimž jsme se pobytu mohli zúčastnit.  V neposlední řadě chceme vyjádřit svůj dík PaedDr. Haně Kožíškové a Mgr. Ditě Kuchtaninové, které se projektu spolu s námi účastnily a na pobyt v Kaprálově mlýně nás doprovodily.

Studenti kvinty
   

   
   
   
   
 

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 31. 3. 2014 (Pondělí) v 14.04                  v rubrice Exkurze a zájezdy

Ekoškola: Soutěž IKEA výzva

Rybníček léto 2Na  jaře  minulého  roku  žáci  třídy kvarty (letos kvinty) v potu tváře obnovovali tůňku a okolí studánky pod Želinou. Po celý rok pak Dita Pokorná pod vedením p. Lendvorské sledovala, jak se tůňka plní vodou, jaké má voda vlastnosti a které rostliny a živočichové nové stanoviště osidlují.

Ve škole máme připravenou lavičku, s novým nátěrem ji na jaře k tůňce umístíme. Stále platí slib Odboru životního prostředí MěÚ Kadaň, že studánku opatří přístřeškem. Čeká se jen na rozhodnutí, kudy přesně povede plánovaná cyklostezka. Pramen a studánka pak budou příjemným zastavením pro cyklisty a turisty.

Akci jsme přihlásili do soutěže Ekoškol  IKEA výzva. Náš projekt pod názvem Vraťme život živočichům i ostatní soutěžní projekty si můžete prohlédnout na adrese https://www.spolusvami.cz/priroda.  Pokud doma vlastníte kartu IKEA FAMILY, můžete hlasováním náš projekt podpořit. Že by měla třída kvinta o výlet postaráno?

      


Hana Kožíšková


Tento příspěvek byl publikován                                    dne 27. 1. 2014 (Pondělí) v 23.07                  v rubrice Akce a projekty

Tůňka v Želině

DSCN1896Dne 17. 4. 2013 byla naše třída kvarta společně s profesorkami Kožíškovou, Kuchtaninovou a Lendvorskou čistit tůňku nedaleko Želiny. Po odchodu ze školy, kdy jsme dorazili na místo práce, nám náš doprovod oznámil, kde a jak budeme pracovat. Jako první úkol jsme museli odklidit a prokopat potůček, tak abychom ho odklonili od staré výtokové cesty k řece do nové cestičky, která vede přímo do rybníčku. To jsme úspěšně zvládli. Dalším úkolem bylo udělat malou kamennou přehradu, aby potůček vedl přímo tam, kam má.

 

Po úspěšně provedené práci následoval volný čas, který jsme strávili kolem ohně. Zástupci města nám obstarali špekáčky s chlebem. Po svačině se na nás přišel podívat pan ředitel Oršulák, který naši práci pochválil. Poté jsme odklidili odpadky z okolí a následovala cesta domů. Rádi bychom se tam opět podívali a udržovali místo v čistotě. Také doufáme, že se rybníček naplní, aby tam opět mohli žít živočichové.

Tereza Wicherová, Diana Paulová (kvarta)

 

První práce na Želině 17.4.2013

Až v polovině dubna se počasí umoudřilo natolik, že jsme se mohli věnovat první fázi úklidu a úprav studánky a tůňky pod Želinou. Ve středu 17.4. 2013 se třída kvarta s p. Kuchtaninovou, Lendvorskou a Kožíškovou celé odpoledne věnovala terénní práci. Čistili jsme okolí studánky, potůčku a tůňky od odpadků a náletových dřevin (ty odřezával pán z Technických služeb). Vyčistili jsme také koryto potůčku, postavili hráz z kamenů a sledovali, jak do tůňky proudí první voda. Protože předcházející den pršelo, nebylo prohloubení koryta potůčku a stavba hráze nic lehkého - za chvíli jsme byli pokrytí blátem. Odměnou za těžkou práci připravil Ing. Jancák - opékání špekáčků. Nejcennější byl ovšem pěkný pocit z upraveného okolí studánky a tůňky. 

 

                                                                                                                                             Hana Kožíšková

 

Podali jsme žádost o grant na projekt Živá voda

 

Projekt obnovy tůně pod Želinou se dostal do fáze, kdy byla zpracována žádost o grant na organizaci Daphne. Ve spolupráci se studenty kvarty a septimy žádost zpracovala p. Lendvorská a Kožíšková.

Název projektu: Vraťme život živočichům!

Složení týmu

studenti kvarty

rozdělení úkolů:

  • novinář - Diana Paulová, Tereza Wicherová
  • fotograf - Martin Podhorný
  • koordinace práce v terénu -Richard Sůra, Tereza Dušková
  • komunikace s garantem – Vítek Krátký
  • informační leták, cedule – Tomáš Hlavatý, Lukáš Dinh
  • plánek – Alois Balažík, Adam Zelenka

 

pedagogové - Mgr. Dita Kuchtaninová, Mgr. Šárka Lendvorská

 

Garant

PaedDr. Hana Kožíšková

Obsah projektu

V projektu plánujeme úpravu studánky, vytékajícího potůčku a obnovení tůně pod kostelíkem v Želině u Kadaně.

a) Studánka: vyčištění studánky a jejího okolí od odpadků, náletových keřů a bahna. Vybudování přístřešku, umístění informační cedule.

b) Potůček: vyčištění potůčku vytékajícího ze studánky a jeho okolí od odpadků, náletových keřů, bahna. Usměrnění toku do obnovované tůně, zpevnění toku pomocí kamenů, prohloubení koryta.

c) Obnova tůně (původně rybníček u mlýna): vyhrabání naneseného přírodního materiálu (bahno, listí, větve), vyčištění břehů od odpadků a náletových dřevin, vyčištění přepadu, umístění lavičky, umístění informační tabule o projektu.

Přínos projektu

Přínos pro studenty Gymnázia Kadaň

Projekt vede studenty k tomu, aby si všímali svého okolí (studánky, jejího zanedbaného okolí) a snažili se ho změnit. Naučí se zpracovat projekt v celé šíři - od hledání tématu (námět od odboru životního prostředí MěÚ Kadaň), k plánování a rozdělení práce, získání finančních prostředků, vykonání práce, prezentaci projektu. Využijí svou kreativitu při vytváření návrhů lavičky, přístřešku nad studánku a informační tabuli. Při práci na projektu se učí spolupracovat a vzájemně respektovat, obětují volný čas k prospěšné práci. Význam má i návazný úmysl dlouhodobě pozorovat, jak se tůň bude postupně osidlovat rostlinami a živočichy. V současné době jsme téma pozorování nabídli studentům jako téma pro Středoškolskou odbornou činnost (SOČ).

Přínos pro Gymnázium Kadaň

Naše škola se dlouhodobě věnuje ekologické výchově, už 15 let pracuje v celosvětovém projektu GLOBE, 4 roky je nositelem titulu Eco-School, 5 let pořádá pro žáky ostatních škol terénní soutěž Mini GLOBE Games apod. Projekt Voda pro život je dalším přínosem pro naši profilaci.

Přínos pro spolupráci s MěÚ Kadaň

Gymnázium Kadaň v rámci ekologické výchovy často spolupracuje s MěÚ Kadaň, je to oboustranně prospěšné. Pro naše projekty získáváme náměty (např. v roce 2003 jsme monitorovali 8 vodních zdrojů v okolí Kadaně, námět obnovy tůně také navrhl odbor ŽP MěÚ), na oplátku pomáháme s úklidem okolí města, s pořádáním Dne bez aut apod.

Přínos pro občany Kadaně

Studánka po Želinou patří k místů často navštěvovaným při procházkách podél řeky Ohře k nejstaršímu kostelíku sv. Vavřince v Želině. Poblíž se nachází také zahrádkářská kolonie. Úprava okolí studánky a obnovení tůňky určitě zatraktivní toto výletní místo.

Rozpočet

 

Položka

Částka

Zdroj projekt Voda pro život

Zdroj MěÚ Kadaň

Přístřešek nad studánku

8 300

8 300

 

Lavička

7 100

 

7 100

Informační tabule

7 600

6 300

1 300

Pracovní rukavice 20 párů

400

400

 

Celkem

23 400

15 000

8 400

Postup práce

Před přihlášením do projektu učitelka (garantka projektu) požádala odbor životního prostředí  MěÚ Kadaň o námět. Shodli jsme se na obnově tůně pod Želinou a přidali jsme úpravu studánky nad tůní, jejíž okolí jsme již před 3 lety uklízeli. Garantka projektu spolu se 2 dalšími učitelkami vybrala třídu, která bude projekt připravovat a realizovat. Třída kvarta se přípravě projektu může částečně věnovat v předmětu Globální výchova, některé práce proběhnou v době mimo vyučování.

Během ledna a února 2013 žáci, učitelé a pracovník odboru ŽP několikrát navštívili lokalitu, pořídili fotografickou dokumentaci a naplánovali obsah projektu. Ve třídě kvartě se žáci přihlásili do realizačního týmu a rozdělili si práci.

Garantka projektu požádala firmu o zpracování návrhu rozpočtu na lavičku, informační tabuli a přístřešek nad studánku. Použila návrhy (nákresy), které žáci vytvořili.

Ke Světovému dni vody 22.3. plánujeme terénní práce. U studánky se bude jednat o vyčištění samotné studánky, úklid jejího okolí (sesbírání odpadků, vystříhání náletovách křovin, shrabání listí). Ze studánky vytáká potůček, jehož tok a jeho okolí bychom také vyčistili. Původně potůček plnil vodou tůňku, který bývala rybníčkem u mlýna (dnes jen zbytky zdiva). Později potůček změnil koryto a voda teče přímo do řeky. Proto prohloubíme původní koryto a zpevníme ho kameny, aby potůček tekl do tůňky. Samotná tůň o rozměrech asi 30 x 6 m bude vyčištěna od náletových křovin, bahna a listí. Vyčistíme a spravíme také přepad vedoucí k řece.  Konkrétní termín práce bude záviset na počasí. MěÚ přislíbil pomoc firmy, která odveze odpad.

Ze studánky bude odebrán vzorek vody a v hodině laboratorních prací žáci provedou rozbor vody. Vlastní pomůcky nám stačí na změření pH, obsahu dusičnanů, dusitanů, rozpuštěného kyslíku, alkality, konduktivity a průhlednosti. Dlouhodobě budeme také sledovat teplotu pramene a vydatnost.

Během celé práce bude dokumentováno, jak lokalita vypadala před začátkem projektu, v jeho průběhu a po jeho dokončení. Předpokládáme, že získáme studenta (studenty) k sledování osidlování tůně rostlinami a živočichy v rámci soutěže SOČ. Pozorování by mělo probíhat minimálně 2 roky.

Pokud získáme dotaci z projektu Voda pro život, bude následovat výroba přístřešku, lavičky a informační tabule. Obsah tabule připraví žáci ve spolupráci s místním historikem. Obsah tabule připraví žáci ve spolupráci s místním historikem. Na tabuli by měly být informace o studánce a bývalém mlýnu (historie), úpravy prováděné v projektu a poděkování sponzorům.

Pro prezentaci výsledků projektu pro veřejnost se nabízí Den otevírání studánek 31.5. Jinak bude projekt průběžně prezentován na webu školy, v Kadaňských novinách. První článek o přípravě projektu již na webu školy vyšel https://www.gymnazium-kadan.cz/2013/01/21/obnovime-tunku-pod-zelinou/.

Dobrovolnická práce

Na projektu bude pracovat celá třída kvarta (23 žáků) a 3 učitelky. V rámci projektu Eco-School se hlásí další dobrovolníci z jiných tříd, předpokládáme nejméně 10 dalších žáků. Všichni se budou podílet na terénních pracech, ostatní činnosti v projektu mají na starosti členové realizačního týmu z kvarty.

Publicita

Projekt budeme průběžně prezentovat na webových stránkách školy www.gymnazium-kadan.cz.

Dále budeme zveřejňovat články v regionálním tisku jako Kadaňské noviny, popř. Chomutovský deník.

Na slavnostní otevření hotového projektu pozveme Kabelovou televizi a hosty z MěÚ Kadaň, zástupce zřizovatele Ústeckého kraje.

Projednání projektu

Pozemek, kde leží studánka, potůček a tůň, patří Městu Kadaň. Protože projekt budeme realizovat na jeho popud, není třeba souhlas s prací. Průběh práce na projektu budeme koordinovat s odborem ŽP MěÚ Kadaň.

Spolupráce

Máme přislíbenu podporu od odboru ŽP MěÚ Kadaň, který zajistí firmu na odvoz odpadu a pokusí se o finanční pomoc na vybavení - viz rozpočet - tabule, lavička.

Nářadí zapůjčí SOŠS a SOU Kadaň (hrábě, lopaty, krumpáč, zahradnické nůžky).

                                                           Zpracovala: PaedDr. Hana Kožíšková

 

V Kadani 6.3.2013

 


Plán
Plán práce Voda 2013-2016


 

 


 

 

Téma


 

 

Úkol


 

 

Předmět


 

 

Zajistí


 

 

Termín


 

 

Monitorování


 

 

Projekty


 

 


 

 

 "Voda ve
  vyučování"


 

 

Seznámení studentů s problematikou vody
  v rámci předmětů (zásoby vody, šetření s vodou, problémy a vodní
  zdroje, vlastnosti vody)


 

 

Chemie


 

 

p. Fišerová


 

 

Průběžně


 

 
 

 

Seminář z ekologie


 

 

p. Kožíšková


 

 

Průběžně během roku


 

 
 

 

Den vody


 
 

 

p. Fišerová,


 
 

 

22.březen (světový den vody)


 

 
 

 

Čištění Nechranické přehrady


 

 

sběr odpadů v okolí Nechranické přehrady


 

 

1 den v květnu


 

ve spolupráci s městem Kadaň


 

 

Třídy NG


 

p. Bylina, p. Řehák


 

 

Květen každoročně


 

 
 

 

Obnova tůňky pod Želinou


 

 

Vyčistit a obnovit tůňku, vyčistit studánku,
  upravit okolí


 

 

Třída Kvinta 2014


 

 

p. Lendvorská, Kuchtaninová, Kožíšková


 

 

Jaro 2014 - 2016 každoročně


 

 
 

 

Mini GLOBE Games


 

 

Zařadit stanoviště s úkoly o vodě


 

 

Seminář z ekologie


 
 

 

p. Kožíšková, Eliška Pšeničková


 

 

Jaro 2014 - 2016


 

 

Vždy 1 stanoviště U vody a ve vodě


 

 

Přidáno v roce 2014


 

 

Vraťme život živočichům


 

 

Soutěž IKEA výzva


 

(obnova tůňky pod Želinou)


 

 

Třída Kvinta


 

 

p. Kožíšková,


 

Kuchtaninová,


 

 

Leden 2014


 

 

Vítězství v soutěži, pobyt v Kaprálově
  mlýně


 

 

Voda a energie


 

 

Soutěž Ministerstva zemědělství


 

 

Jiří Klepp, Sekunda


 

 

p. Koritina


 

 

Únor 2014


 

 

Účast v soutěži


 

 

Voda spojuje


 

 

Mezinárodní soutěž


 

 

6 žáků třídy sekundy


 

 

p. Koritina,


 

Fišerová,


 

Kožíšková


 

 

Duben 2015


 

 

Umístění mezi prvními 5


 

 

 


 

 

 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Exkurze


 

 

Úpravna pitné vody
  v Hradišti


 

 

Seznámení studentů s fungováním úpravny pitné
  vody


 

 

Chemie


 

 

p. Fišerová


 

 

Únor 2014 - 2016 každoročně


 

 

Proběhlo - 1.ročník vyššího gymnázia 2014


 

 

Čistírna odpadních vod Kadaň


 

 

Seznámení studentů s fungováním čistírny
  odpadních vod


 

 

Chemie


 

 

p. Fišerová


 

 

Únor 2014 -  2016 každoročně


 

 

Proběhlo -1.ročník vyššího gymnázia 2014


 

 

 


 

 

Pozorování vodních ptáků na
  řece Ohři


 

 

Sledovat vodní ptáky na zimovišti na Ohři


 

 

Seminář z ekologie


 

Globální výchova


 

 

p. Kožíšková


 

 

2014 - 2016


 

 

2014 neproběhlo (mírná zima)


 

 

Spotřeba vody


 

 

Sledování a vyhodnocování


 

 

Průběžně sledovat spotřebu vody a platby


 

 

Seminář z ekologie


 

 

p. Kožíšková


 

 

Podzim každoročně


 

 

Listopad 2013


 

 

Sledování spotřeby vody po 14
  dní


 

 

Zjistit příčinu výkyvů ve spotřebě vody pomocí
  nových měřičů v tělocvičně a dílně


 

 

Seminář z ekologie


 

 

p. Kožíšková


 

 

Zimní období 2014


 

 
 

 

Kontroly


 

 

Sledování kapajících kohoutků,
  protékání WC


 

 

Hlásit závady


 

 

Zaměstnan-ci, žáci


 

 

Oprava p. školník


 

 

průběžně


 

 
 

 

Osvěta


 

 

Nástěnka


 

 

Průběžně informovat o činnosti Ekotýmu
  v oblasti vody


 

 

---


 

 

Ekotým a zúčastnění  studenti


 

 

Průběžně během roku


 

 

Leden 2014 kohoutková x kupovaná


 

 

Spotřeba vody ve škole


 

 

Seminář z ekologie


 

 

Studenti Semináře z ekologie


 

 
 

 
 

 

 


 

 

 


 

Den otevřených dveří


 

 

Informovat zábavnou formou budoucí studenty a
  rodiče


 

 

---


 

 

Ekotým a studenti v rámci ekologického
  semináře


 

 
 

 
 

 

Kampaň pití vody z kohoutku


 

 

Informovat o výhodách pití kohoutkové vody


 

 

Seminář z ekologie


 

 

Ekotým a studenti


 

 

podzim


 

 

Prosinec 2013


 

 

Články na školní web


 

 

Průběžně informovat o činnostech Ekotýmu


 

 

---


 

 

Ekotým


 

 

Průběžně během roku


 

 
 

 

Úprava webových stránek
  Ekoškoly 


 

 


 

 

informovat o činnostech Ekotýmu


 

 

Ekotým, p. Kožíšková


 

 

Ekotým


 

 

Průběžně během roku


 
 

 
 

 

Seznámení studentů v rámci
  třídnických hodin


 

 

informovat o činnostech Ekotýmu


 

 

Třídnická hodina


 

 

Zástupci tříd ve Studentské radě, Ekotým


 
 

 

Průběžně během roku


 
 

 

Probíhá: Ekotým - Klusák, Pšeničková


 

 

Informace o činnosti Ekoškoly


 

 

Informovat všechny žáky školy o činnosti
  v rámci Ekoškoly za školní rok


 

 

Shromáždě-ní v aule


 

 

Zástupci Ekotýmu


 

 

1x ročně


 

 
 

Silné stránky:

·        
Tématika vody je trvale součástí výuky chemie a
semináře z ekologie

·        
Fungující spolupráce s městem Kadaň

·        
Velká nabídka projektů na téma voda

Slabé stránky:

·        
Malé finanční zdroje pro uskutečnění dalších
úsporných opatření

Zpracovala Eliška
Pšeničková, žáci Semináře z ekologie, p. Fišerová


Listopad 2013, průběžně doplňováno

Téma - Voda

Srovnávací analýza 2011 - 2013


 

Otázky


 

 

Analýza 2011


 

 

Analýza 2013


 

 

Porovnání


 

 

Spotřeba vody za rok


 
 

 

·        
  Spotřeba vody za rok 2011 celkem:


 

961
  m3


 

 

·        
  Spotřeba vody za rok 2013


 

        Celkem: 878  m3


 
 

 

+


 

·        
  Spotřeba se snížila, ale také počet
  žáků a učitelů ve škole 


 

 

Spotřeba vody na 1 osobu


 

 

·        
  Spotřeba vody na 1 osobu


 
 

2,61 m3


 

 

·        
  Spotřeba vody na 1 osobu


 

2,66
  m3


 

 

-


 

·        
  Spotřeba je stejná


 

 

Spotřebu vody odečítá
  týdně:


 

 

·        
  p. školník, předává p. ředitelce,
  platby p. hospodářka


 

 

·        
  odečet podle faktur


 

 

+


 

·        
  Spotřeba je sledována, snaha o šetření
  vodou


 

 

Spotřeba vody
  v pracovních dnech, o víkendech a v době prázdnin


 

 

O víkendu se pronajímá
  tělocvična, o prázdninách potřebují vodu p. uklízečky a p.školník, který ve
  škole bydlí


 

 

·        
  O víkendu se pronajímá tělocvična, o
  prázdninách potřebují vodu p. uklízečky


 

·        
  Pan školník již ve škole nebydlí


 

 

+


 

·        
  Byt školníka se zrušil, předpokládá se
  snížení spotřeby vody


 

 

Kolik se zaplatilo za
  spotřebovanou vodu


 
 

 

Za rok 2011 se zaplatilo:


 

75 578 Kč


 
 

 

·        
  Za rok 2013 se zaplatilo


 

73 562
  Kč


 

 

·        
  Vzrostla cena vody za m3


 

·        
  Kromě vodného a stočného platíme ročně
  za srážkovou vodu z plochy 257,227 m2


 

 

Co dělá škola pro šetření
  vodou


 

 

·        
  Úsporné splachování na WC


 

·        
  Sledování kapajících kohoutků a
  protékající vody na WC


 

 

·        
  Výměna starých baterií nad umyvadly za
  úspornější  s perlátory


 

 

+


 

·        
  V roce 2013 proběhla výměna
  umyvadel a baterií v 1.patře


 

 

Jaký podíl mají na spotřebě
  vody jednotlivé školní provozy


 

 

Není
  měřeno zvlášť


 

 

·        
  totéž


 

 
 

 

Kolik umyvadel má úsporné
  hlavice


 

 

na WC, u tělocvičny,
  v některých třídách


 

 

·        
  V nově instalovaných bateriích
  v prvním patře


 

 

+


 

·        
  Vzrostl počet úsporných hlavic


 

 

Jsou úsporné hlavice
  pravidelně čištěny


 

 

Ano


 

 

·        
  Ano


 

 

·        
   


 

 

Kontrola vodovodních
  kohoutků (kapání) 


 

 

Kontrola vodovodních
  kohoutků (kapání) - p. školník, uklízečky, občas hlásí i žáci


 

 

·        
  Kontrola vodovodních kohoutků (kapání)
  - uklízečky, občas hlásí i žáci


 

 

+


 

·        
  Zavedený systém - ve sborovně sešit na
  opravy, opravy zařizuje p. školník, kontroluje p. ředitel


 

 

Jsou kapající kohoutky
  rychle opraveny


 

 

 ano


 

 

·        
  ano


 

 

+


 

 

Máte ve škole sprchy


 

 

Ano, u tělocvičny


 

Mají směšovací hlavice


 

 

·        
  totéž


 

 

+


 

 

Kolik WC má nainstalované
  úsporné splachování


 

 

·        
  Na všech WC máme dvojí splachování


 

·        
  vytvořeny informační cedulky, občasné
  připomínání na Studentské radě


 
 

 

·        
  totéž


 

 

+


 

 

Jak je rozváděna teplá voda
 


 

 

Máme
  vlastní výměník a čerpadla, která zajišťují cirkulaci vody


 

 

·        
  totéž


 

 

·        
  Výměník nový z roku 2006


 

 

Jak dlouho trvá, než
  z kohoutku začne téct teplá voda?


 
 

 

-


 

 

·        
  9,5 s


 

 

·        
   


 

 

Je všechna studená voda ve
  škole pitná


 

 

ano


 

 

ano


 

 

·        
   


 

 

Z jakého zdroje získává
  škola teplou vodu?


 
 

 

Z Přísečnické
  přehrady, přes úpravnu vody v Hradišti


 

 

·        
  totéž


 

 

·        
   


 

 

Má škola zaveden zvláštní
  rozvod užitkové vody


 

 

Nemáme zvláštní rozvod
  užitkové vody


 

 

·        
  totéž


 

 

·        
   


 

 

Jímá se někde dešťová voda


 

 

Dešťovou vodu chytá p.
  školník  a používá ji k zalévání
  zahrady


 

 

·        
  totéž


 

 

·        
   


 

 

Co se děje s odpadní
  vodou z vaší školy


 

 

Odpadní voda jde do
  kanalizace a pak do čističky odpadních vod u řeky


 

 

·        
  totéž


 

 

·        
  Čistička prošla rekonstrukcí
  v roce 2010, z kalů vyrábějí bioplyn a elektřinu


 

 

Jaké čisticí prostředky používají
  p. uklízečky


 

 

Prostředky bez fosfátů


 

 

·        
  totéž


 

 

·        
   


 

 

Co se nesmí vylévat do
  odpadu


 

 

Žáci se učí v Semináři
  z ekologie a Globální výchově


 

 

·        
  totéž


 

 

·        
   


 

 

Vědí uklízečky a další
  provozní zaměstnanci, co se nesmí vylévat do odpadu


 

 

ano


 

 

·        
  ano


 

 

·        
   


 

 

Jak je zajištěn pitný režim
  žáků


 

 

Automat na studené a teplé
  nápoje


 

Prodej studených nápojů
  v kantýně


 

Kohoutková voda


 

 

·        
  totéž


 

 

·        
  Pitný režim zajištěn


 

·        
  Kvalitní voda z kohoutku


 

 

Nástěnka k tématu voda
  vytvořena a pravidelně obnovována


 

 

Nástěnka vytvořena a
  pravidelně obnovována, další informace v učebně chemie


 

 

·        
  totéž


 

 

·        
  Dobrá informovanost


 

 

Šetření vodou -téma ve
  výuce - Seminář z ekologie


 

 

Trvale součástí výuky
  v Semináři z ekologie


 

 

·        
  totéž


 

 

·        
  Lepší 
  informovanost


 

 

Den vody probíhá každý rok


 

 

·        
  Den vody probíhá každý rok


 

 

·        
  Kromě 2013


 

 

·        
   téma vody zařazuje do výuky více předmětů
  /Čj, Hv, Ch, Vv, Fy, Bi ......../


 

 

Využíván Vodní kufřík
  v nižším Gy - chemie


 

Volitelný předmět Seminář
  z ekologie - hlavní téma voda


 

Exkurze - čistička, úpravna


 

 

Využíván Vodní kufřík
  v nižším Gy - chemie


 

Volitelný předmět Seminář
  z ekologie - hlavní téma voda


 

·        
  Exkurze - čistička, úpravna


 

 

·        
  totéž


 

 

·        
  Pravidelné exkurze


 

·        
  Větší zařazení do výuky v různých
  předmětech


 

 

GLOBE


 

Čištění okolí Ohře


 

 

·        
  Globe - měření vlastností vody  v Ohři


 

·        
  Každoroční čištění okolí Ohře ve
  spolupráci s městem Kadaň


 

 

·        
  totéž


 

 

·        
  rozšiřuje se počet projektů


 

·        
  spolupráce s městem Kadaň


 

 
 

 

·      
   


 

 

·        
   


 

 

·        
   


 


 

·        
   


 

 

·        
   


 

 

·        
   


 

Silné
stránky:

·        
hodně
se věnujeme tématu voda ve výuce a ve spolupráci s městem Kadaň

·        
víme
proč a jak šetřit vodou

Slabé
stránky:

·        
realizace
některých nápadů (např. potřebují vyměnit baterie u umyvadel) je vázána na
nedostatek peněz

Zpracovala Eliška
Pšeničková za 3.ročník (Seminář z ekologie), listopad 2013


Obnovíme tůňku pod Želinou

Jedním z témat, kterým se zabýváme v projektu Ekoškola, je voda. Ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Kadaň  se chystáme na jaře obnovit tůň pod studánkou u Želiny. 

S přípravou jsme začali už nyní. V pátek 11. ledna 2013  jsme (p. Lendvorská, Kožíšková, studentky E. Pšeničková a J.Dvořáková ) prohlédly terén a naplánovaly obnovu tůně. Pod želinským kostelíkem vyvěrá pramen, jehož okolí jsme již v projektu Ekoškola čistili. Hlavním problémem je právě to, že z této studánky vtéká voda přímo do Ohře, zatímco dříve plnila rozsáhlou tůň nad břehem řeky. Zjistily jsme, že nebude příliš složité  vyčistit okolí studánky a břehy tůně. Potůček ze studánky pak snadno odkloníme do tůňky.  Myslíme si, že i malá stříška nad pramenem či lavičky v okolí by mohly zpříjemnit chvíle strávené na tomto hezkém místě v blízkosti našeho města. Upravené okolí by mohli ocenit  náhodní  kolemjdoucí i chataři, kteří mají své chatky nad studánkou. Pro naše studenty se zase nabízí zajímavé téma např. pro SOČ – sledovat, jak obnovenou tůň osidlují rostliny a živočichové.

                                                                       Eliška Pšeničková