Prostředí školy

Sklizeň vína, živý plot, hmyzí domeček

 

Pěkné počasí v polovině října umožnilo 3 nenápadné akce kolem budovy školy. Proběhla 3. sklizeň vína na školní vinici, letos bylo víno méně kvalitní a v menším množství než vloni. Osm studentů 3. ročníku Semináře z biologie mělo snadnou práci.

Na vedlejším pozemku Honza Beránek a Pavel Košťák z tercie poprvé ostříhali živý plot kolem budoucí odpočinkové plochy. Spolu s Adélkou Houdkovou dokončili také před školou naplnění hmyzího domečku, který tak krásně vyrobil p. školník Řehák. Příští rok budeme sledovat, jak se v domečku bude zabydlovat hmyz.

Pavel Košťák, Hana Kožíšková  

 

ŠKOLNÍ VINICE JE PŘIPRAVENÁ NA NOVOU SEZÓNU

DSC00035Minulý pátek se několik studentů septimy pod vedením p. Zalabákové pustilo do důležité jarní práce na školní vinici – řezu vinné révy. Správný řez zabezpečuje dobrou úrodu a zároveň zabraňuje vysilování rostlin. Na naší vinici používáme rýnsko – hessenské vedení rostlin a Guyotův řez. Upravit našich 90 rostlin studenty zaměstnalo na 2 hodiny, ale hodně se naučili a šlo jim to skvěle.

Hana Kožíšková

 

 

2. GYMNAZIÁLNÍ VINOBRANÍ

20160930_120204Začátek podzimu v období kolem svátku svatého Václava je spojený se sklizní vína. Zatímco oslavy spojené s Kadaňským vinobraním proběhly v sobotu 24. 9. ve Františkánském klášteře, tedy v místě, kde se nachází největší z kadaňských vinic – Svatováclavská, sklizeň naší školní vinice se uskutečnila o několik dnů později, v pátek 30. 9. Podíleli se na ní studenti třetích ročníku v rámci semináře z biologie. Řada místních pěstitelů vína nebyla s letošní úrodou spokojena, protože víno bylo často napadené plísní, o to více jsme byli mile překvapeni, že plody z naší vinice byly přímo ukázkové, jak můžete vidět na fotografiích. Celkový objem sklizně odhadujeme mezi 150 a 200 kg. Práce šla studentům dobře od ruky, trvala asi hodinu a samozřejmostí byla i degustace. Nutno říci, že víno nejenže dobře vydalo, ale bylo i velice chutné. Na závěr prací bylo nutné sundat ochranné sítě kolem rostlinek a zabezpečit je tak, aby sítě bylo možné použít i příští rok.

A co se bude dít s úrodou dál? Bobule půjdou ke zpracování a na ochutnávku finálního produktu se společně s plnoletými studenty už velice těšíme! Naše víno bude výjimečné i tím, že etiketa na lahvích bude zpracována podle návrhu našeho absolventa Daniela Hájka, úspěšného designéra, jehož práci využívají některé světové automobilové značky.

Závěrem musíme poděkovat firmě pana Zalabáka, jehož zaměstnanci se o vinici po celý rok starají a můžeme konstatovat, že za přispění krásného slunečného počasí se celá akce povedla a s letošní úrodou můžeme být spokojeni.

Tento příspěvek byl publikován dne 1. 10. 2016 (Sobota) v 20.12 v rubrice Zprávy

Šárka Lendvorská

 

 

EKOŠKOLA – ODPOČINKOVÝ PROSTOR PRO ŽÁKY

GK_ROZVOJ

Představu, jak využít prostor bývalé školníkovy zahrady vedle vinice, mají žáci Ekotýmu již přes rok. Minulý týden zahájili primáni (Adam Janda, Adélka Houdková a Jan Beránek) první fázi realizace budoucího odpočinkového prostoru. Vysadili 90 keřů hlohyně, které vytvoří živý plot, a oddělí tak prostor od rušné ulice.Dalším krokem bude umístění stolů a sedaček z použitých cívek na kabely, které již máme, ale potřebují upravit. Nejnáročnější bude pořízení schodiště na sestup z nádvoří školy.

 

VÝSTAVA ZEMĚ ZNOVUZROZENÁ

GK__POZVANKA_VYSTAVA_ZEME_ZNOVUZROZENA1Ve spolupráci s městem Kadaň, Severočeskými doly a.s. a především autorem výstavy Stanislavem Štýsem se v Kadani vystaví série fotografií dokumentující změny v naší krajině způsobené lomovou těžbou hnědého uhlí a následnou rekultivací. Gymnázium v Kadani expozicí této výstavy prokazuje svůj pozitivní vztah k regionu, kde již přes 213 let působí a posledních 20 let se věnuje ekologickým tématům.

Výstava ZEMĚ ZNOVUZROZENÁ autora Ing. Stanislava Štýse, DrSc. seznamuje širokou i odbornou veřejnost s obnovou území v těžebně změněné krajině Ústeckého kraje. Rekultivační práce probíhají již přes polovinu století a autor je jedním ze zakladatelů tzv. České rekultivační školy. Zpočátku byly halda a výsypky společensky přijatelným synonymem hornické krajiny.  A přesto, že jsou již desítky let všechna těžbou uvolňovaná  území postupně úspěšně rekultivována, tímto stigmatem jsou těžební oblasti poznamenány dodnes.  Obnoveny byly již desetitisíce hektarů nové krajiny. Těžební společnosti díky rekultivaci za sebou zanechávají zelenou stopu v podobě nových lesů, parků vodních ploch, polí, sadů, rekreačních a sportovních příměstských areálů  a dokonce i vinic.

Autor rozsáhlého výstavního souboru téměř tří stovek velkoformátových fotoobrazů “Země znovuzrozená” je nestorem světoznámé České rekultivační školy. Šedesát let nejen rekultivuje. Celý průběh těchto proměn v českém Podkrušnohoří soustavně i jako fotograf dokumentuje. Vznikl tak světově unikátní soubor, který byl od roku 1995 již čtyřicetkrát doma i za hranicemi úspěšně vystavován. Prokazuje, že rekultivační proměny nejsou pouze kosmetickou úpravou, ale plastickou operací krajiny. Staví před oči diváka často až neuvěřitelnou proměnu zcela konkrétních území fotografovaných ze stejného místa v dlouhém časovém odstupu desítek let. Na jedné straně jen obtížně definovatelná území “měsíčních krajin”, na straně druhé nová krajina od přírodní k nepoznání.

Výstava bude otevřená od 7. 4. do 30. 6. 2016 v časech 7:30 – 16:00. Větší skupiny nad 10 osob mohou navštívit výstavu po předchozí rezervaci na info@gymnazium-kadan.cz.

Tomáš Oršulák / ředitel školy

Tento příspěvek byl publikován dne 31. 3. 2016 (Čtvrtek) v 22.19 v rubrice Zprávy

PRVNÍ ŠKOLNÍ VINOBRANÍ

IMG_9943Na jaře 2014 tehdejší kvinta vysázela školní vinici, na jaře 2015 už jako sexta provedla první řez vinné révy a na podzim 2015 jsme se dočkali první úrody. Tuto událost jsme oslavili malou výstavou o historii a současnosti vinařství na Kadaňsku, k níž nám podklady zapůjčilo Městské muzeum v Kadani. Připojili jsme dokumenty o krátké historii naší školní vinice. Výstavu zahájil p. ředitel Tomáš Oršulák, pozvání přijali také Ing. Frajt a Ing. Jancák z Odboru životního prostředí MěÚ Kadaň. Oba mají zásadní zásluhu na obnově vinařství v Kadani a vyslechli jsme si zajímavé informace o jeho historii, ale i budoucnosti. Naše školní vinice by bez významné pomoci města Kadaň a odboru ŽP nevznikla.

Zahájení výstavy se zúčastnily třídy sexta, sekunda a tercie. Žáci řešili pracovní list a za odměnu mohli ochutnat vypěstované hrozny. Panel s vystavenými fotografiemi a informacemi si zájemci mohou prohlédnout před ředitelnou.

Hana Kožíšková

Tento příspěvek byl publikován dne 13. 10. 2015 (Úterý) v 13.13 v rubrice Akce a projekty

GYMNÁZIUM KADAŇ BUDUJE VLASTNÍ VINICI

IMG_1652O naší vinici jsme Vás již informovali, protože je součástí našeho plánu rozvoje školy.

V letošním roce jsme ji přihlásili do soutěže “Zelených škol”. Již v dubnu 2014 žáci kvarty vysadili 90 hlav vinné révy, využili jsme odborné spolupráce MěÚ Kadaň a učňů zahradníků ze sousední SOU. Vyrovnali jsme se s tím, že během 14 dní nám několik sazenic někdo ukradl a o mladé rostlinky jsme dále pečovali. Na začátku března 2015 se připravujeme na první řez rostlin, které krásně narostly. Pak se musíme naučit, jak o vinici pečovat – co jsou fazochy, osečkování, jak hnojit, postřikovat apod. Ke Dni Země v dubnu připravíme ve škole výstavku o historii a současnosti vinařství na Kadaňsku a přímo na vinici ukázku, jak o ni pečovat.

Celá tato akce je krásným příkladem spolupráce škol a odbornou pomocí města Kadaně.

Pokud nás chcete podpořit a dát hlas našemu nápadu, tak můžete využít tento odkaz: https://zeleneskoly.cz/portfolio/cz/gymnazium-kadan-buduje-vlastni-vinici

Děkujeme,

Tomáš Oršulák.

 

TŘÍDA KVINTA SE UČILA PEČOVAT O VINICI

P3050601Na jaře 2014 vysadili žáci tehdejší kvarty školní vinici, rostlinky za rok pěkně vyrostly. Před začátkem letošního jara nastal čas prvního řezu. V pátek 6. 3. 2015 přidávali žáci kvinty k rostlinám pod odborným dohledem paní Zalabákové opěrné kůly a prováděli řez a vyvázání rostlin. Všichni byli opravdu šikovní! Paní Zalabáková jim poradila, jak během celého roku o vinici pečovat. Už se těšíme na první úrodu.

Hana Kožíšková

 

 

 

Tento příspěvek byl publikován dne 9. 3. 2015 (Pondělí) v 22.16 v rubrice Akce a projekty

U TĚLOCVIČNY VYROSTLA VENKOVNÍ UČEBNA

PC170546Přesněji řečeno – byly vysázeny teprve základy s cílem, že do 2 let učebna opravdu vyroste. Nápad pana ředitele vytvořit přírodní učebnu z vrbového proutí před Vánocemi začali uskutečňovat studenti sekundy za vydatné spolupráce p. Řeháků (otce i syna), p. Hadáčka, p. ředitele a p. Kožíškové. Vysázeli svazky vrbových prutů do oválného půdorysu učebny, k budoucím kořenům nasypali kromě půdy směs hydrofilní látky s hnojivem a biostimulátorem, kterou poskytl Ing. Jancák z Odboru životního prostředí MěÚ Kadaň. Sekundáni si poprvé vyzkoušeli nelehkou práci v terénu a mnozí překvapili šikovností a pracovním zápalem.

 

 

Tento příspěvek byl publikován dne 6. 1. 2015 (Úterý) v 8.48 v rubrice Akce a projektyZprávy.

Brána k druhým

DSC06675Pětice studentů z tercie prošla Bránou k druhým vítězně. Do třetího ročníku soutěže MŠMT a NIDV, která oceňuje mladé lidi, kteří dělají něco pro své okolí,  se zapojili s prací na studánkách v okolí Kadaně. Zmapovali stav 7 studánek, dotazníkovou akcí na Facebooku zjistili povědomí veřejnosti o studánkách, vytvořili videopohlednici, prozkoumali vzorky vody, po setkání se starostou města navrhli informační cedule pro 4 nejznámější studánky a za pomoci spolužáků upravili okolí studánky  a rybníčku v Želině. To vše pod odborným dohledem p. Koritiny, p. Fišerové a Kožíškové. Výsledkem je stále krásnější místo na konci cyklostezky pod Želinou a informace o okolí méně známých studánek v Zásadě, Bystřici a Zvoníčkově. Studenti se mnohé naučili a hlavně mají chuť do další práce.

Odměnou pro 5 nejaktivnějších studentů bylo pozvání do Prahy na slavnostní vyhlášení výsledků s celodenním programem. Dopoledne je čekala prohlídka Českého rozhlasu, kde kromě svezení páternosterem mohli na vlastní oči vidět živé vysílání Dvojky. Slavnostního vyhlášení v Národním technickém muzeu se účastnili mimo jiné kardinál Vlk a herečka Táňa Fischerová, moderoval Petr Vacek. Zástupci 5 nejlepších skupin (z 21 přihlášených) obdrželi knihu a přívěsek - klíč k bráně k druhým. Program pokračoval besedou s Petrem Vackem a Táňou Fischerovou a uzavřela ho prohlídka exponátů Národního technického muzea.

Co nejvíc zaujalo samotné studenty?

Ondra Chobot - zaujalo ho, že při živém vysílání v Českém rozhlasu mohl vidět, jak vypadá hlasatelka zpráv (podle hlasu si ji asi představoval jinak).

Antonín Špatný - líbilo se mu samotné vyhlašování soutěže, beseda a také dopravní expozice v muzeu.

Matěj Kaška - také byl nejvíce zaujat exkurzí po budově Českého rozhlasu a vysíláním naživo.

Jiří Klepp - líbila se mu beseda s Táňou Fischerovou a Petrem Vackem a hlavně to, že nejmladší soutěžící (prvňáčci) se na rozdíl od starších a dospělých vůbec nestyděli a dávali i záludné otázky (např. Zalhali jste někdy rodičům?)

Hana Kožíšková  

   
   
   
   

   
   
   
   

      

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 28. 11. 2014 (Pátek) v 14.02                  v rubrice Akce a projekty,  Zprávy

Český den proti rakovině  na  naší škole

Ve středu 14.5. 2014 připravili studenti Lukáš Dinh a Martin Podhorný  v rámci své práce SOČ pro třídu kvintu projektový den na téma rakovina. Na začátku se uskutečnila přednáška a beseda s MUDr. Gabrielou Žateckou z onkologického centra nemocnice v Chomutově. Srozumitelně nás seznámila se základními informacemi o rakovině. Dozvěděli jsme se, že Česká republika je ze světového hlediska na předních příčkách výskytu této nemoci, zejména rakoviny tlustého střeva. Z toho důvodu se paní doktorka dále věnovala faktorům, které ovlivňují vznik rakoviny a hlavně prevenci. Upozornila, že rakovina se týká i nás mladých.
Po přednášce skupinky žáků pracovaly na šesti stanovištích, kde prokazovali své znalosti o rakovině prostřednictvím zajímavých úkolů. Například poznávali celebrity na obrázcích a určovali, jaké problémy s rakovinou řešily, doplňovali tajenku, tvořili argumenty pro nebo proti faktorům ovlivňujícím rakovinu, tvořili plakát o zdravém životním stylu apod.
Výsledky práce žáků vystavíme na nástěnce u biologie.
Martin Podhorný, Lukáš Dinh

  

   
   

   
   

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 26. 5. 2014 (Pondělí) v 12.15                  v rubrice Akce a projekty,  Zprávy

Ekoškola: soutěž Zelené školy - hlasujte pro nás!

Studium přináší ovoceMotivováni úspěchem v soutěži IKEA výzva (třída Kvinta pojede na 3 dny do Kaprálova mlýna v Moravském krasu) jsme se v únoru přihlásili do soutěže další. Jmenuje se Zelené školy, je zaměřena na úpravu prostředí  školy a  nejúspěšnějším  15 školám přinese odměnu 10 000 Kč na realizaci nápadu.

Rádi bychom bývalou školníkovu zahrádku přeměnili na odpočinkovou plochu pro studenty, kde by mohli za pěkného počasí trávit volné hodiny. Druhá část zahrádky by se stala vinicí - námět jsme dostali od Odboru životního prostředí MěÚ Kadaň. Tím bychom navázali na vinařskou tradici města.

Další podrobnosti našeho projektu si můžete přečíst na www.zeleneskoly.cz a hlavně využijte možnosti podpořit nás hlasováním! To bude probíhat v termínu 22.2.-9.3.2014, platí 1 hlas z 1 e-mailové adresy. Zapojte i rodiče a známé, ať se naplní slogan našeho projektu Studium přináší ovoce.

Eliška Pšeničková, Sp

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 20. 2. 2014 (Čtvrtek) v 21.08                  v rubrice Akce a projekty.

Plán práce 2013-2017 - prostředí


 

téma 

úkol
 


 

 

zajistí


 

 

termín


 

 

monitorování


 

 

Květiny ve třídách


 

 

·        
  Žáci přinesou nebo společně zakoupí několik
  odolných květin do kmenové třídy - dobrovolné rozhodnutí třídy


 

·        
  Vyhlásit soutěž o nejlepší květinovou výzdobu
  v kmenové třídě?


 

 

Třídní učitelé - také domluví se žáky způsob péče o květiny


 
 
 
 
 

Ekotým


 

 

Jaro 2015


 

 
 

 

Květiny na chodbách


 

 

Přesadit a obnovit květiny na chodbách


 

 

p. uklízečky?


 

 

Každé jaro


 

 
 

 

Stolní hry


 

 

Zakoupit přenosné stolní hry, umístit je ve studovně, zajistit možnost
  vypůjčení např. na volnou hodinu


 

 
 

 
 

 
 

 

hřiště


 

 

Místo nefunkčních hřišť za školou vybudovat nová


 

 

Vedení školy


 

 

Podle finančních možností


 

 
 

 

Venkovní odpočinkový prostor


 

 

·        
  Vytvořit návrh odpočinkového prostoru


 

·        
  Vybudovat odpočinkový prostor


 

 

Vyhlášení soutěže - Ekotým, p. Řehák


 
 
 

Vedení školy


 

 

Listopad - prosinec 2014


 
 

Podle finančních možností


 

 
 

 

Přírodní učebna


 

 

Vybudovat přírodní učebnu z proutí v prostoru před
  tělocvičnou


 

 

Návrh - p. ředitel, učitelé biologie


 
 

Realizace - vedení školy, žáci (pomoc při praktických činnostech)


 

 

Listopad 2014


 
 

Podle finančních možností


 

 

Návrh zpracován 4.11.2014


 

 

Péče o studánku a tůňku v Želině


 

 

·        
  Pravidelně uklízet a čistit okolí studánky a
  tůňky


 

·        
  Vytvořit nové koryto potůčku po dokončení
  cyklostezky


 

·        
  Vyčistit novou cestu od studánky ke kostelu


 

 

Žáci vybraných tříd, p. Kožíšková, Lendvorská


 

 

Každé jaro


 

 

22.4. 2014 Kvinta, p. Kožíšková, Lendvorská


 
 

23.9.2014 Tercie, p. Kožíšková, Lendvorská


 

23.10. 2014 7 žáků Tercie, p. Kožíšková


 

10.11.2014 2 žáci Tercie, p. Kožíšková


 

 

Péče o vinici


 

 

·        
  Vysadit vinici


 
 
 
 
 

·        
  Péče o vinici


 

 

Třída kvarta, p. Lendvorská, Kožíšková, Řehák


 
 
 
 

3.roč. v Semináři z biologie, p. Lendvorská


 

 

Jaro 2014


 
 
 
 
 

Únor-říjen každý rok


 

 

6.5.2014 Kvarta, p. Lendvorská, Kožíšková, Řehák - ve spolupráci se
  SOŠS Kadaň


 

 

Soutěže


 

 

Účastnit se projektů a soutěží


 

 

Skupiny, třídy a jednotlivci 
  podle zájmu


 

 
 

 

·        
  IKEA výzva - podzim 2013, třída Kvinta,
  1.místo


 

·        
  Zelená škola - leden 2014, Balogová, účast


 

·        
  Voda a Energie - únor 2014, Klepp, účast


 

·        
  Voda spojuje - květen 2014, 6 žáků Tercie,
  mezi 5 nejlepšími


 

·        
  Gratias Tibi - červen 2014, 6 žáků Tercie,
  mezi 10 nejlepšími


 

·        
  Brána k druhým - říjen 2014, 5 žáků
  Tercie, mezi 5 nejlepšími


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                             

Zpracovali: členové Ekotýmu, listopad 2014
 

 


 

 

Gymnázium
  Kadaň   


 

         Srovnávací analýza Prostředí


 

 

Otázky


 

 

Analýza - 2011


 

 

Analýza 2013


 

 

Srovnání


 

 

Líbí se žákům a
  učitelům prostředí školy?


 

 

Přibyly nástěnky a
  paravány na chodbách, upraveny lavice a židle pro žáky na chodbě u IVT


 

Jazykové učebny mají
  snížené stropy a lepší vybavení


 

Pořízen nový nábytek do
  2 tříd


 

 

Dospělejší prostředí
  než na ZŠ


 

Větší klid o
  přestávkách


 

Lepší vybavení


 

Na ZŠ nebyly nástěnky


 

Skříňky - lepší než šatny


 

 

spokojenost


 

 

Hodnocení jednotlivých
  prostor


 

-         
  Obrazy


 

-         
  Úprava třídy podle svých představ


 

-         
  Nástěnky


 

-         
  Nejhezčí třída


 

-         
  Nejméně se nám líbí třída


 

 

V odborných učebnách
  nové IT a katedry (Bi, OV, Fy, D ...)


 

Nástěnky ve třídách se
  moc nevyužívají - stěhování tříd


 

Nejlépe upravené jsou
  odborné učebny, kde se o ně stará pověřený učitel


 

Učebna chemie nově
  rekonstruovaná


 

 

Nejhezčí učebny:
  multimediální, prima, tercie (hezká výmalba - zelená), učebna Ch


 

Nástěnky - poslouží
  účelu (ve třídách informace pro studenty, v odborných učebnách informace
  k předmětu)


 

 

Stav se stále zlepšuje
  podle finančních možností


 

 

Kdo se stará o
  prostory?


 

 

O kmenové třídy se
  starají třídní učitelé se svými žáky, o odborné učebny pověření učitelé


 

Nástěnky na chodbách
  využívají učitelé, žáci často pomáhají


 

 

Uklízečky


 

Vyučující s žáky


 

 
 

 

Je škola přívětivá
  k návštěvníkům?


 

 

ano


 

 

ano


 

 

Stále kladné hodnocení


 

 

Kolik máte ve škole
  rostlin a kde jsou umístěny


 

 

Ve třídách, na chodbách


 

 

Chodby, třídy


 

 

Chceme více rostlin


 

 

Kdo a jak se o rostliny
  stará


 

 

Ve třídách se o květiny
  starají žáci za dohledu učitelů, v odborných učebnách o květiny pečují
  učitelé


 

O květiny na chodbách
  se starají uklízečky, o prázdninách mají na starosti všechny květiny totéž


 

 

Uklízečky


 

vyučující


 

 

Jsou málo zapojení žáci


 

Důvod - stěhování do
  odborných učeben, v kmenové třídě jsou málo


 

 

Je ve škole dost
  zeleně?


 

 

V některých třídách je
  květin málo, na chodbách některé pelargonie potřebují obnovit totéž


 

 

totéž


 

 

Setrvalý stav


 

 

Pečuje škola o své
  okolí?


 

 

Ano, máme pěkně
  upravené předškolí, část pozemku má p. školník jako zahradu, není dost
  využitá plocha kolem hřišť totéž


 

 

Bývalý pozemek p.
  školníka se postupně upravuje


 

 

Postupné vylepšování


 

 

Kde můžete trávit
  přestávky, volné hodiny?


 

 

Ve studovně, na chodbě


 

Studenti vyššího
  gymnázia chodí do města o volných hodinách


 

 

Na chodbách


 

Ve studovně


 

Ve třídě


 

 

Stále chybí prostory
  pro studenty o volných hodinách - klubovna, venkovní prostor


 

 

Máte ve volném čase
  k dispozici nějaké stolní hry?


 

 

ne


 

 

ne


 

 

Vhodné pro nejmladší
  studenty


 

 

Má škola vlastní
  pozemek?


 

 

ano


 

 

ano


 

 

totéž


 

 

Je na školním pozemku
  hřiště?


 

 

Hřiště máme, ale nikdy
  se kvůli nevyhovujícímu povrchu (beton, asfalt na silnice) nepoužívaly totéž


 

 

totéž


 

 

Dlouhodobý problém,
  zatím nebyly investiční peníze


 

 

Využíváte školní
  pozemek pro pěstování rostlin?


 

 

ne


 

 

Ano - vinice


 

 

Začal se využívat
  pozemek bývalého školníka


 

 

Máte na školním pozemku
  učebnu?


 

 

ne


 

 

ne


 

 

Učebna se plánuje


 

 

Co by ještě žáci
  uvítali pro trávení volného času ve škole?


 

 

Mít prostory pro volné
  hodiny


 

 

Hřiště


 

Stolní fotbal


 

 

Hřiště je dlouhodobě v
  plánu


 

 

Silné stránky: • Budova po rekonstrukci

 • Snaha vedení školy,
       zaměstnanců  a žáků  o vytvoření hezkého prostředí

 • Dost nápadů na zlepšení

Slabé stránky: • Nedostatek finančních
       prostředků pro realizaci zlepšení

 • Málo prostoru na chodbách

 • Časté stěhování žáků po
       učebnách, proto malá péče o prostředí vlastní třídy


 


Zpracovala: třída
Prima s p. Stratinskou a Ekotým, říjen 2014