Odpady

Odpadkové koše - úprava

Dlouhodobě se nám nedaří třídit odpady, přestože po celé škole je dostatek kontejnerů na plasty, papír a různé. Žáci se vymlouvají, že koše jsou přeházené, barvy neodpovídají a p. uklízečky pak sypou odpad do 1 pytle. Paní uklízečky zase nebudou nevytříděný odpad ručně třídit. Ekotým navrhl a pan školník přes prázdniny realizoval: na každém kontejneru je nalepen obrázek s názvem a návodem, jak třídit. Koše mají nad sebou připevněnou cedulku s názvem druhu odpadu a jsou postaveny jednotně v řadě plast - různé - papír.

PÉČI O OKOLÍ STUDÁNKY A RYBNÍČKU V ŽELINĚ PŘEVZALI SEKUNDÁNI

DSC00516Pomyslnou štafetu v péči o okolí studánky a rybníčku v Želině předali žáci kvinty sekundě. Přesněji 4 dobrovolníkům – Honzovi Beránkovi, Adélce Houdkové, Pavlu Košťákovi a Terezce Richterové, kteří ve čtvrtek 4.5.2017 vyčistili plochu od náletových dřevin. S překvapením zjistili, že nemuseli sbírat žádné odpadky, zřejmě hezky upravené místo a odpadkový koš vede návštěvníky k pořádku. Dobrovolníky chválím a věřím, že na plánovaný podzimní úklid se k nim přidají další ochotní spolužáci.

Hana Kožíšková

DSC00522 DSC00519 DSC00520 DSC00510 DSC00505  

 

STUDÁNKA VE ZVONÍČKOVĚ PROKOUKLA

P5060370

Před rokem byly u studánek v Želině, Zásadě, Bystřici a Zvoníčkově umístěny informační tabule, jejichž obsah vytvořilo několik žáků letošní kvarty. Tato třída se již třetím rokem stará o zvelebení prostoru kolem studánky v Želině. V sobotu 7.5.2016 se péče dočkala i studánka ve Zvoníčkově.

 

Ekoškola - Sbírejte s námi víčka pro Tomáška

kleppNa popud Jirky Kleppa ze sekundy vyhlašujeme sběr víček od PET lahví, mléka, džusů, kávy apod. Tomášek z Jirkova je upoután na invalidní vozík a peníze za nasbíraná víčka budou použity na jeho léčbu. Pomoc organizuje Občanské sdružení Limity Kadaň.

Nádoby na sběr víček najdete u obou hlavních vchodů do budovy školy. Nevhazujte do nádob odpadky!

Děkujeme.

Ekotým Ekoškoly

Příspěvek byl publikován dne 13. 4. 2014 v 21.39  v rubrice Akce a projekty '  

Plán práce 2013-2017 - odpady


 

téma


 

 

úkol


 

 

zajistí


 

 

termín


 

 

monitorování


 

 

Koše na třídění odpadu před učebnami


 

 

Obnovovat koše na třídění plastů a papíru ve správné barvě (žlutá a
  modrá)


 

 

Skupina odpadů bude průběžně kontrolovat a přes p. ředitele zajistí
  doplnění


 

 

průběžně


 

 
 

 

Tašky na třídění odpadů v kabinetech


 

 

Obnovovat tašky


 

 

 dtto


 

 

průběžně


 

 
 

 

Sběr elektrospotřebičů, baterií a tonerů


 

 

Zajišťovat shromáždění a odvoz drobných elektrospotřebičů, baterií a
  tonerů přes projekt Recyklohraní


 

 

Kancelář, p. Kožíšková


 

 

1x ročně po skončení inventarizace


 

 
 

 

Sběr plastových víček pro Tomáška


 

 

Zajistit sběr plastových víček pro pomoc Tomáškovi


 

 

Skupina odpady, Jiří Klepp


 

 

Od dubna 2014


 

 
 

 

Sběrové akce


 

 

Obnovit sběr papíru jako jednorázovou akci


 

 

Skupina odpady


 

 
 

 
 

 
 

 

Uvažovat o sběru hliníku jednorázově


 

 

Skupina  odpady


 

 
 

 
 

 

Osvěta


 

 

nástěnka


 

 

Skupina  odpady


 

 

Aktualizace průběžně


 

 
 

 
 

 

Soutěž o odpadech


 

pro nové studenty


 

 

Skupina  odpady


 

 

1x ročně


 

 
 

 
 

 

Sběrové akce na webové stránky školy


 

 

Skupina  odpady


 

 

Jaro, podzim - elektropřístroje, baterie, tonery


 
 

 
 

 
 

 

Materiál o třídění odpadu - prostřednictvím členů Studentské rady na
  třídnických hodinách do tříd


 

 

Skupina  odpady


 

 

Na začátku školního roku pro nové studenty


 

 
 

 
 

 

Schůzka s uklízečkami


 

 

Skupina  odpady


 

 

Na začátku každého školního roku


 

 
 

 

Školní a mimoškolní akce


 

 

Úklid odpadů kolem Nechranické přehrady


 

 

Třídní sekundy - kvarty ve spolupráci s MěÚ Kadaň


 

 

květen


 

 

Květen 2014 proběhlo


 

 
 

 

Recyklohraní - plnění úkolů


 

 

Vyučující volitelného předmětu v  nižším gymnáziu


 

 

průběžně


 

 
 

 
 

 

Mini GLOBE Games


 

 

Skupina  odpady


 

Seminář 3.roč.


 

 

Jaro každoročně


 

 
 

 
 

 

Den bez aut


 

 

Seminář 3.roč.


 

 

Září každoročně


 

 
 

 
 

 

Den otevřených dveří


 

 

Skupina  odpady


 

 

Leden každoročně


 

 
 

 

Spolupráce


 

 

MěÚ Kadaň, odbor ŽP


 

 

p. Kožíšková


 

 

průběžně


 

 
 

 
 

 

ZŠ, gymnázia - Mini GLOBE Games


 

 

p. Kožíšková, Lendvorská


 

 

každoročně


 

 

Proběhlo 5.6.2014


 

 
 

 

ZŠ Údlice - vzájemné akce, předávání zkušeností


 

 

p. Kožíšková


 

 

průběžně


 

 
 

 

Prezentace


 

 

Článek na web a do KN


 

 
 

 

průběžně


 

 
 

 
 

 

Prezentace práce v projektu Ekoškola studentům a učitelům školy


 

 

Ekotým


 

 

Podzim každoročně


 

 
 

                                                                              Zpracovali:
Miroslav Pressler, Jiří Peštuka, červen 2014

 

Gymnázium
  Kadaň   


 

         Srovnávací analýza Odpady


 

 

Analýza - 2011


 

 

Analýza 2013


 

 

Srovnání


 

 

Třídění odpadů ve škole
  (papír, plasty, vybité baterie, různé, elektrozařízení).


 

 

Totéž.


 

 

Zatím nerozšiřujeme
  skupiny odpadů, dokud pořádně nefunguje dosavadní třídění


 

 

Koše jsou ve třídách,
  na chodbách,  v šatnách a
  tělocvičnách, chybí ještě v učitelských kabinetech.


 

 

V učitelských
  kabinetech jsou tašky na tříděný odpad.


 

 

Všichni na škole mají možnost
  třídit odpady.


 

 

Jsou koše jasně
  označeny? Koše jasně označeny.


 

Ve třídách jsou panely
  nad koši se šipkami a označením odpadu, modrá - papír, žlutá - plast, černá
  -ostatní).  Koše však jsou často
  přeházené.


 
 

 

Koše jsou označeny,
  uklízečky mají pytle na jednotlivé druhy odpadu.


 

 

Systém třídění odpadů
  je hotový, přesto někteří žáci z lenosti netřídí.


 

 

Máme vlastní kompost?  Máme 2 kompostéry.


 

 

2 kompostéry.


 

 

Kompostéry používáme,
  ale jejich objem  je malý, při sekání
  trávy před školou se hned naplní.


 

 

Sběrové akce ve škole -
   sbíráme baterie a elektropřístroje
  v rámci projetu Recyklohraní.


 

 

Nově jsme zavedli sběr
  náplní do kopírek a tiskáren v projektu Recyklohraní.


 

Zkusili jsme obnovit
  sběr papíru během školního roku 2012-13, ale akce se nevydařila. Ve městě má
  každý v dostupné vzdálenosti kontejner na papír, nemusí ho nosit do
  školy.


 

 

Sběr baterií a
  elektropřístrojů funguje a


 

v projektu
  Recyklohraní za něj získáme i nějaké odměny pro žáky.


 

 

Využívá se ve škole
  odpadový materiál pro další činnosti? Použití papírů již z jedné strany
  potištěných. Učitelé používají papíry popsané na jedné straně znovu (písemné
  práce), tiskne se oboustranně, v hodinách Vv se vytvářejí výrobky
  z odpadových materiálů - např. ozdoby na vánoční stromek, znak města
  z odpadů.


 

 

Totéž.


 

 

Odpad se stále využívá
  v hodinách Vv a dále i v jiných předmětech, kde využíváme už dříve
  použité papíry pro práci v hodině .


 

 

Nakupuje škola věci ve
  větších baleních? Ano - papír, učebnice, pracovní listy, toaletní papír,
  úklidové prostředky ....


 

 

Ano


 

 

Trvale


 

 

Na kterých místech ve
  škole a jejím okolí žáci nejvíce odhazují odpadky? Nejvíce odpadků odhazují
  studenti do košů ve třídách, u kantýny a v okolí jídelny (nepatří škole).
   Ve třídách zůstávaly odpadky
  v lavicích, kupujeme nové lavice bez odkládacích desek.


 

 

Totéž


 

 

Pořád hledáme způsoby,
  jak přesvědčit žáky, že mají své odpady uklidit a třídit.


 

 

Úklid okolí města -
  každoročně ve spolupráci s městem Kadaň provádí žáci nižšího gymnázia
  úklid břehů Nechranické přehrady


 

 

Pravidelná akce


 

 

Pravidelná akce


 

 

Silné stránky: • Dostatečné
       materiálové  i organizační zabezpečení  pro třídění

 • Dostatek informací, co
       třídit a jak

Slabé stránky: • Neochota některých žáků
       třídit

 • Malá spolupráce s uklízečkami

 • Na rozdíl od ZŠ nemají
       studenti chuť nosit sběrový papír do školy

 • Mnoho dojíždějících žáků


 

Zpracovali: Miroslav Ressler, Jiří Peštuka, červen 2014