Den bez aut

Den bez aut je každoroční akce, která se pravidelně koná v první polovině září na dopravním hřišti v Kadani. Je určena pro mateřské školy a první stupeň základních škol. Hlavním organizátorem je odbor dopravy Městského úřadu v Kadani. Smyslem tohoto setkání je přiblížit dětem problematiku dopravy z různých úhlů pohledu – bezpečnost, pozitiva a negativa automobilové dopravy, dopad na prostředí, první pomoc, práci záchranných složek a to vše zábavnou formou. Na organizaci akce se podílejí i další složky jako je Městská policie, Červený kříž a dlouholetým partnerem je rovněž Gymnázium Kadaň.

Přestože bylo letos chladné, větrné a deštivé počasí, na zájmu školek a škol to velký vliv nemělo. Celé dopoledne se hřiště hemžilo množstvím nadšených dětí. I u našeho stánku bylo stále živo. Studenti čtvrtých ročníků, Klára Křížová, Marcela Tesařová, David Roubín a Vojtěch Baránek trpělivě a empaticky pracovali s dětmi na různorodých úkolech, kvízech, skládačkách. Za to jim patří velké poděkování. Velkou radost nám udělali pracovníci dopravního odboru, protože nám připravili úžasný stan se stoly a lavicemi, a proto i přes nepříznivé počasí jsme měli na práci výborné podmínky.

Z akce jsme odcházeli sice prochladlí, ale s pocitem dobře odvedené práce!
Šárka Lendvorská

1 2 3 4 5
6 7 10 11  

DEN BEZ AUT

IMG_8642

Začátek školního roku je pro žáky prvního stupně základních škol spjat s akcí Den bez aut, kterou pořádá odbor dopravy Městského úřadu v Kadani na dopravním hřišti. Gymnázium Kadaň se této události pravidelně účastní jako spoluorganizátor, kdy si pro malé návštěvníky připravuje spoustu zajímavých aktivit.

Tento rok proběhla akce 15.9. a díky slunečnému počasí zde byla hojná účast. Děti u našeho stánku mohly vyzkoušet pohybovou aktivitu pro skupinky, skládačky, kvízy a otázky týkající se životního prostředí, živočichů, rostlin či dopravy a záchranných složek. Náplň byla opravdu pestrá, a tak si u nás dítě každé věkové kategorie našlo činnost, která ho zaujala a bavila.

Spolupráce s dětmi byla příjemná a zábavná, protože i ty nejmenší byly velice šikovné. Pozitivní odezva nepřišla jen od žáků, ale i od učitelů, a to nás velice potěšilo. Práce s dětmi byla pro nás cennou zkušeností, kterou možná někdo z nás v budoucnu využije třeba ve své profesi.

Klára Křížová, 

Tento příspěvek byl publikován dne 16. 9. 2016 (Pátek) v 21.00 v rubrice Zprávy

DEN BEZ AUT

13Dne 17. září se jako každý rok naši studenti vyššího gymnázia zúčastnili jako spoluorganizátoři akce Den bez aut. V letošním roce se zapojili studenti septimy. Den bez aut je určen pro děti z mateřských škol a žáky především prvního stupně základních škol. Během dopoledních hodin se na dopravním hřišti střídají skupiny dětí, kde jsou pro ně připraveny zajímavé aktivity, které souvisejí s tématem doprava – jako například bezpečnost dopravního provozu, pozitivní a negativní vliv dopravy, doprava a životní prostředí atd.

Naše skupina měla pro děti připraveny různé vědomostní kvízy a úkoly na logické uvažování týkající se dopravní tématiky, životního prostředí, živočichů a rostlin naší přírody, a to vše bylo doplněno i o jednu skupinovou pohybovou aktivitu. Z reakcí dětí máme pocit, že se nám program povedl a k překvapení našeho čtyřčlenného týmu se s radostí do úkolů zapojoval i pedagogický dozor. Důležitým faktorem, který ovlivnil velmi příjemnou atmosféru v průběhu celé akce, bylo krásné slunečné počasí.

studenti septimy

Tento příspěvek byl publikován dne 22. 9. 2015 (Úterý) v 13.06 v rubrice Akce a projekty

Den bez aut 2014

Každý rok pořádá město Kadaň spolu s dalšími kadaňskými organizacemi Den bez aut. Letošní rok nebyl výjimkou. Akce se konala na dětském dopravním hřišti, kde si děti z mateřských a základních škol mohly na simulátoru vyzkoušet, jak vypadá dopravní nehoda nebo co by nemělo chybět v povinné výbavě cyklisty. Ošizeny nebyly ani o pohybové aktivity, jako je jízda na kole. Naše gymnázium se Dne bez aut pravidelně účastní. Letos byli k realizaci vybráni tři žáci z prvních ročníků. U našeho stánku si děti mohly vyzkoušet kvíz týkající se ochrany životního prostředí, ''zvířecí'' puzzle, spojovačky a spoustu dalších zajímavých činností. Za správné odpovědi, kterých jsme dostali obrovské množství, a za odvahu se zúčastnit, čekala děti sladká odměna.
I když bylo chladné počasí a sluníčko se na nás podívalo jen zřídka, hřál nás zájem návštěvníků (a to nejen dětských), kteří si chtěli všechny atrakce vyzkoušet. Den jsme si velmi užili a přejeme do budoucnosti alespoň stejnou účast jako dnes.
P.Chroustová 1.A


   
   
   
   

   
   


Tento příspěvek byl publikován                                    dne 22. 9. 2014 (Pondělí) v 10.04                  v rubrice Zprávy.