Biodiverzita

TAJNÝ ŽIVOT MĚSTA

DSC00695Co se skrývá pod názvem projektu, kterému se žáci tercie Gymnázia Kadaň věnovali v Semináři z ekologie? Prvním cílem bylo fotografování rostlin pomocí tabletů v aplikaci PlantNet, a naplňovat tak databázi, kterou vytvářejí francouzští vědci. Až bude databáze hotová, bude možné podle fotografií pomocí mobilního telefonu určovat rostliny.

Druhý cíl se týkal našeho města. Žáci si vybrali veřejný prostor městské památkové rezervace Kadaně a zjišťovali, kolik různých druhů rostlin najdou (říká se tomu biodiverzita) a vyfotografují. Položili si výzkumnou otázku: Jaká je biodiverzita rostlin v MPR Kadaň ve srovnání s NPR Úhošť (cca 600 druhů rostlin)? Stanovili si 2 hypotézy – biodiverzita bude menší, protože MPR tvoří hlavně zastavěné plochy x biodiverzita bude větší, protože je tu hodně uměle vysázených rostlin. Od března do konce května probíhalo pozorování, fotografování a vyhodnocování. A výsledek? Bylo zjištěno 123 druhů rostlin a odesláno 427 obrázků. Biodiverzita je tedy menší než na Úhošti. Ale kdo ví? Žáci pracovali jen část vegetačního období, neurčovali „trávy“ a řada rostlin určitě unikla jejich pozornost. Možná je to motiv pro pokračování v práci.

Výsledky práce v projektu žáci zveřejnili na nástěnce v 1. patře školy, pro veřejnost na plotě školy a v Galerii pod širým nebem na Studentském náměstí.

Hana Kožíšková

 

POD ŽELINOU VYROSTL HRUŠŇOVÝ SAD

PB030115Pravidelný podzimní úklid kolem studánky, potůčku a rybníčku pod Želinou letos třída kvarta rozšířila o další aktivitu. Vedle obnoveného rybníčku stával hrušňový sad, zachovalo se z něj 6 přestárlých odumírajících hrušní. Nápad obnovit sad a rozšířit tak upravené okolí cyklostezky se podařilo ve středu 3. 11. 2015 ve spolupráci s Odborem ŽP MěÚ Kadaň. Firma Kučera den předtím vykácela plochu od náletových dřevin a porazila 4 původní hrušně. Žáci odnosili dřevo a na vyčištěnou plochu s pomocí odborníků vysadili 12 nových stromků hrušní. Je zajímavé, že rouby vysazených hrušní pocházejí ze zaniklé vesnice Úhošť. Kvartáni zaslouží pochvalu za pracovní nasazení v náročných podmínkách – mrazivé ráno, blátivý terén.
Při práci žáci použili nářadí, které jsme získali z grantu Nadace Veronica.

Hana Kožíšková

Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica.

Tento příspěvek byl publikován dne 9. 11. 2015 (Pondělí) v 15.48 v rubrice Akce a projekty.

EXKURZE DO LESA

dsc_0866V pátek 9. 10. 2015 jela třída 1.0 s paní profesorkou Kuchtaninovou a paní profesorkou Lendvorskou za lesníky státního podniku Lesy ČR. Ti nám o lese vypravovali mnoho zajímavých věcí. Připravili si pro nás i zábavné hry s lesní tematikou. Po lese nás doprovázela také fenka Kyra. Na konci naší lesní exkurze jsme si opekli buřty a máršmelouny. Těsně před odjezdem jsme dostali magnetky s motivy zvířat. Moc se nám to líbilo a touto cestou bychom chtěli pánům lesníkům poděkovat.

Ondřej Beníšek 1.0

 

 

Tento příspěvek byl publikován dne 13. 10. 2015 (Úterý) v 13.17 v rubrice Zprávy.

PODIVUHODNÉ STROMY

Dne 7. 5. 2015 se třídy sekunda a tercie zúčastnily v rámci Semináře z ekologie výstavy Podivuhodné stromy v expozici Městského muzea na Baště. Tvůrce výstavy p. Novák žáky provázel jednotlivými panely výstavy a ukázal jim nejzajímavější stromy v okolí naší školy. Jaké jsou postřehy jednotlivých žáků?

Pan Novák nám vyprávěl o historii parků a stromů v Kadani – kdy parky vznikly (i zanikly), které vzácné stromy v nich rostou a jak jsou staré…

Ondřej Klusák, 3.O

Dozvěděli jsme se například, že Smetanovy sady se dříve jmenovaly Traegerovy sady…

Matyáš Hub, 3.O

Nikdy nás nenapadlo, jak krásné a hlavně staré stromy rostou i dost blízko naší školy…

Markéta Tudorová, 3.O

Bylo zajímavé, že tam, kde je Střední odborná zemědělská škola, byl dříve park…

Slávek – Pham The, 3.O

Pan Novák nám pověděl názvy stromů ve Smetanových sadech, Roosveltových sadech kolem kláštera a na L?schnerově náměstí, které je nově upravené.

Filip Vaško, 2.O

Paní profesorka nám rozdala pracovní listy, které jsme vyplňovali. Tím jsem si toho hodně zapamatovala. Líbilo se mi napínání u 1. otázky, kterou jsme nikdo neuměl zodpovědět – Co víš o klíněnce jírovcové? Jelikož to bylo vše o stromech a sadech, nečekali jsme odpověď, že klíněnka je motýl, který škodí na jírovci.

Sandra Svobodová, 2.O

Výstava se mi velmi líbila a dozvěděla jsem se nové věci…

Jolana Nemešová, 2.O

Byli jsme rádi, že jsme se prošli po čerstvém vzduchu a nemuseli být aspoň hodinu ve škole.

Nikola Bilanyčová, 2.O

Vyplněný pracovní list

Smetanovy sady

Kdy byly založeny? 1913 – 1915

Jaký byl jejich původní název? Traegerovy sady

V jakém slohu jsou vytvořeny? (anglický/francouzský) anglický

Který strom je tam nejvzácnější? Stříhanolistý kultivar dubu letního Quercus robur cv. Pectinata

Rooseveltovy sady

Kdy byly vybudovány? 1977 – 1981

Čím je zajímavý tisovec dvouřadý? Střídavě postavené jehlice na rozdíl od metasekvoje, vysazován i do vody, rostl už v druhohorách.

Park na L?schnerově náměstí a u kostela sv. Anny

Jak je asi starý jerlín japonský na L?schnerově náměstí? Asi 125 let

Jak se liší vzácný kultivar cv. Digitata od běžného jírovce maďalu? Drobnější úzké listy, okřídlený řapík, kvete, ale nepřináší plody

Co víš o klíněnce jírovcové? Motýl, housenka napadá jírovec maďal

Památné stromy

Jmenuj 3 památné stromy, které se nacházejí v Kadani nebo okolí: např. Radonická lípa, Dub sv. Petra a Pavla, Svatojánská lípa, Mikulovická lípa ….

Tento příspěvek byl publikován dne 26. 5. 2015 (Úterý) v 12.15 v rubrice Zprávy