V období 2013 - 2016 se zaměřujeme na témata:

odpady

prostředí školy

voda

energie

doprava

změny klimatu

biodiverzita

šetrný spotřebitel