DSCN1896Dne 17. 4. 2013 byla naše třída kvarta společně s profesorkami Kožíškovou, Kuchtaninovou a Lendvorskou čistit tůňku nedaleko Želiny. Po odchodu ze školy, kdy jsme dorazili na místo práce, nám náš doprovod oznámil, kde a jak budeme pracovat. Jako první úkol jsme museli odklidit a prokopat potůček, tak abychom ho odklonili od staré výtokové cesty k řece do nové cestičky, která vede přímo do rybníčku. To jsme úspěšně zvládli. Dalším úkolem bylo udělat malou kamennou přehradu, aby potůček vedl přímo tam, kam má.

 

Po úspěšně provedené práci následoval volný čas, který jsme strávili kolem ohně. Zástupci města nám obstarali špekáčky s chlebem. Po svačině se na nás přišel podívat pan ředitel Oršulák, který naši práci pochválil. Poté jsme odklidili odpadky z okolí a následovala cesta domů. Rádi bychom se tam opět podívali a udržovali místo v čistotě. Také doufáme, že se rybníček naplní, aby tam opět mohli žít živočichové.

Tereza Wicherová, Diana Paulová (kvarta)