Prostředí školy

Brána k druhým

DSC06675Pětice studentů z tercie prošla Bránou k druhým vítězně. Do třetího ročníku soutěže MŠMT a NIDV, která oceňuje mladé lidi, kteří dělají něco pro své okolí,  se zapojili s prací na studánkách v okolí Kadaně. Zmapovali stav 7 studánek, dotazníkovou akcí na Facebooku zjistili povědomí veřejnosti o studánkách, vytvořili videopohlednici, prozkoumali vzorky vody, po setkání se starostou města navrhli informační cedule pro 4 nejznámější studánky a za pomoci spolužáků upravili okolí studánky  a rybníčku v Želině. To vše pod odborným dohledem p. Koritiny, p. Fišerové a Kožíškové. Výsledkem je stále krásnější místo na konci cyklostezky pod Želinou a informace o okolí méně známých studánek v Zásadě, Bystřici a Zvoníčkově. Studenti se mnohé naučili a hlavně mají chuť do další práce.

Odměnou pro 5 nejaktivnějších studentů bylo pozvání do Prahy na slavnostní vyhlášení výsledků s celodenním programem. Dopoledne je čekala prohlídka Českého rozhlasu, kde kromě svezení páternosterem mohli na vlastní oči vidět živé vysílání Dvojky. Slavnostního vyhlášení v Národním technickém muzeu se účastnili mimo jiné kardinál Vlk a herečka Táňa Fischerová, moderoval Petr Vacek. Zástupci 5 nejlepších skupin (z 21 přihlášených) obdrželi knihu a přívěsek - klíč k bráně k druhým. Program pokračoval besedou s Petrem Vackem a Táňou Fischerovou a uzavřela ho prohlídka exponátů Národního technického muzea.

Co nejvíc zaujalo samotné studenty?

Ondra Chobot - zaujalo ho, že při živém vysílání v Českém rozhlasu mohl vidět, jak vypadá hlasatelka zpráv (podle hlasu si ji asi představoval jinak).

Antonín Špatný - líbilo se mu samotné vyhlašování soutěže, beseda a také dopravní expozice v muzeu.

Matěj Kaška - také byl nejvíce zaujat exkurzí po budově Českého rozhlasu a vysíláním naživo.

Jiří Klepp - líbila se mu beseda s Táňou Fischerovou a Petrem Vackem a hlavně to, že nejmladší soutěžící (prvňáčci) se na rozdíl od starších a dospělých vůbec nestyděli a dávali i záludné otázky (např. Zalhali jste někdy rodičům?)

Hana Kožíšková  

   
   
   
   

   
   
   
   

      

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 28. 11. 2014 (Pátek) v 14.02                  v rubrice Akce a projekty,  Zprávy

Český den proti rakovině  na  naší škole

Ve středu 14.5. 2014 připravili studenti Lukáš Dinh a Martin Podhorný  v rámci své práce SOČ pro třídu kvintu projektový den na téma rakovina. Na začátku se uskutečnila přednáška a beseda s MUDr. Gabrielou Žateckou z onkologického centra nemocnice v Chomutově. Srozumitelně nás seznámila se základními informacemi o rakovině. Dozvěděli jsme se, že Česká republika je ze světového hlediska na předních příčkách výskytu této nemoci, zejména rakoviny tlustého střeva. Z toho důvodu se paní doktorka dále věnovala faktorům, které ovlivňují vznik rakoviny a hlavně prevenci. Upozornila, že rakovina se týká i nás mladých.
Po přednášce skupinky žáků pracovaly na šesti stanovištích, kde prokazovali své znalosti o rakovině prostřednictvím zajímavých úkolů. Například poznávali celebrity na obrázcích a určovali, jaké problémy s rakovinou řešily, doplňovali tajenku, tvořili argumenty pro nebo proti faktorům ovlivňujícím rakovinu, tvořili plakát o zdravém životním stylu apod.
Výsledky práce žáků vystavíme na nástěnce u biologie.
Martin Podhorný, Lukáš Dinh

  

   
   

   
   

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 26. 5. 2014 (Pondělí) v 12.15                  v rubrice Akce a projekty,  Zprávy

Ekoškola: soutěž Zelené školy - hlasujte pro nás!

Studium přináší ovoceMotivováni úspěchem v soutěži IKEA výzva (třída Kvinta pojede na 3 dny do Kaprálova mlýna v Moravském krasu) jsme se v únoru přihlásili do soutěže další. Jmenuje se Zelené školy, je zaměřena na úpravu prostředí  školy a  nejúspěšnějším  15 školám přinese odměnu 10 000 Kč na realizaci nápadu.

Rádi bychom bývalou školníkovu zahrádku přeměnili na odpočinkovou plochu pro studenty, kde by mohli za pěkného počasí trávit volné hodiny. Druhá část zahrádky by se stala vinicí - námět jsme dostali od Odboru životního prostředí MěÚ Kadaň. Tím bychom navázali na vinařskou tradici města.

Další podrobnosti našeho projektu si můžete přečíst na www.zeleneskoly.cz a hlavně využijte možnosti podpořit nás hlasováním! To bude probíhat v termínu 22.2.-9.3.2014, platí 1 hlas z 1 e-mailové adresy. Zapojte i rodiče a známé, ať se naplní slogan našeho projektu Studium přináší ovoce.

Eliška Pšeničková, Sp

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 20. 2. 2014 (Čtvrtek) v 21.08                  v rubrice Akce a projekty.

Plán práce 2013-2017 - prostředí


 

téma 

úkol
 


 

 

zajistí


 

 

termín


 

 

monitorování


 

 

Květiny ve třídách


 

 

·        
  Žáci přinesou nebo společně zakoupí několik
  odolných květin do kmenové třídy - dobrovolné rozhodnutí třídy


 

·        
  Vyhlásit soutěž o nejlepší květinovou výzdobu
  v kmenové třídě?


 

 

Třídní učitelé - také domluví se žáky způsob péče o květiny


 
 
 
 
 

Ekotým


 

 

Jaro 2015


 

 
 

 

Květiny na chodbách


 

 

Přesadit a obnovit květiny na chodbách


 

 

p. uklízečky?


 

 

Každé jaro


 

 
 

 

Stolní hry


 

 

Zakoupit přenosné stolní hry, umístit je ve studovně, zajistit možnost
  vypůjčení např. na volnou hodinu


 

 
 

 
 

 
 

 

hřiště


 

 

Místo nefunkčních hřišť za školou vybudovat nová


 

 

Vedení školy


 

 

Podle finančních možností


 

 
 

 

Venkovní odpočinkový prostor


 

 

·        
  Vytvořit návrh odpočinkového prostoru


 

·        
  Vybudovat odpočinkový prostor


 

 

Vyhlášení soutěže - Ekotým, p. Řehák


 
 
 

Vedení školy


 

 

Listopad - prosinec 2014


 
 

Podle finančních možností


 

 
 

 

Přírodní učebna


 

 

Vybudovat přírodní učebnu z proutí v prostoru před
  tělocvičnou


 

 

Návrh - p. ředitel, učitelé biologie


 
 

Realizace - vedení školy, žáci (pomoc při praktických činnostech)


 

 

Listopad 2014


 
 

Podle finančních možností


 

 

Návrh zpracován 4.11.2014


 

 

Péče o studánku a tůňku v Želině


 

 

·        
  Pravidelně uklízet a čistit okolí studánky a
  tůňky


 

·        
  Vytvořit nové koryto potůčku po dokončení
  cyklostezky


 

·        
  Vyčistit novou cestu od studánky ke kostelu


 

 

Žáci vybraných tříd, p. Kožíšková, Lendvorská


 

 

Každé jaro


 

 

22.4. 2014 Kvinta, p. Kožíšková, Lendvorská


 
 

23.9.2014 Tercie, p. Kožíšková, Lendvorská


 

23.10. 2014 7 žáků Tercie, p. Kožíšková


 

10.11.2014 2 žáci Tercie, p. Kožíšková


 

 

Péče o vinici


 

 

·        
  Vysadit vinici


 
 
 
 
 

·        
  Péče o vinici


 

 

Třída kvarta, p. Lendvorská, Kožíšková, Řehák


 
 
 
 

3.roč. v Semináři z biologie, p. Lendvorská


 

 

Jaro 2014


 
 
 
 
 

Únor-říjen každý rok


 

 

6.5.2014 Kvarta, p. Lendvorská, Kožíšková, Řehák - ve spolupráci se
  SOŠS Kadaň


 

 

Soutěže


 

 

Účastnit se projektů a soutěží


 

 

Skupiny, třídy a jednotlivci 
  podle zájmu


 

 
 

 

·        
  IKEA výzva - podzim 2013, třída Kvinta,
  1.místo


 

·        
  Zelená škola - leden 2014, Balogová, účast


 

·        
  Voda a Energie - únor 2014, Klepp, účast


 

·        
  Voda spojuje - květen 2014, 6 žáků Tercie,
  mezi 5 nejlepšími


 

·        
  Gratias Tibi - červen 2014, 6 žáků Tercie,
  mezi 10 nejlepšími


 

·        
  Brána k druhým - říjen 2014, 5 žáků
  Tercie, mezi 5 nejlepšími


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                             

Zpracovali: členové Ekotýmu, listopad 2014
 

 


 

 

Gymnázium
  Kadaň   


 

         Srovnávací analýza Prostředí


 

 

Otázky


 

 

Analýza - 2011


 

 

Analýza 2013


 

 

Srovnání


 

 

Líbí se žákům a
  učitelům prostředí školy?


 

 

Přibyly nástěnky a
  paravány na chodbách, upraveny lavice a židle pro žáky na chodbě u IVT


 

Jazykové učebny mají
  snížené stropy a lepší vybavení


 

Pořízen nový nábytek do
  2 tříd


 

 

Dospělejší prostředí
  než na ZŠ


 

Větší klid o
  přestávkách


 

Lepší vybavení


 

Na ZŠ nebyly nástěnky


 

Skříňky - lepší než šatny


 

 

spokojenost


 

 

Hodnocení jednotlivých
  prostor


 

-         
  Obrazy


 

-         
  Úprava třídy podle svých představ


 

-         
  Nástěnky


 

-         
  Nejhezčí třída


 

-         
  Nejméně se nám líbí třída


 

 

V odborných učebnách
  nové IT a katedry (Bi, OV, Fy, D ...)


 

Nástěnky ve třídách se
  moc nevyužívají - stěhování tříd


 

Nejlépe upravené jsou
  odborné učebny, kde se o ně stará pověřený učitel


 

Učebna chemie nově
  rekonstruovaná


 

 

Nejhezčí učebny:
  multimediální, prima, tercie (hezká výmalba - zelená), učebna Ch


 

Nástěnky - poslouží
  účelu (ve třídách informace pro studenty, v odborných učebnách informace
  k předmětu)


 

 

Stav se stále zlepšuje
  podle finančních možností


 

 

Kdo se stará o
  prostory?


 

 

O kmenové třídy se
  starají třídní učitelé se svými žáky, o odborné učebny pověření učitelé


 

Nástěnky na chodbách
  využívají učitelé, žáci často pomáhají


 

 

Uklízečky


 

Vyučující s žáky


 

 
 

 

Je škola přívětivá
  k návštěvníkům?


 

 

ano


 

 

ano


 

 

Stále kladné hodnocení


 

 

Kolik máte ve škole
  rostlin a kde jsou umístěny


 

 

Ve třídách, na chodbách


 

 

Chodby, třídy


 

 

Chceme více rostlin


 

 

Kdo a jak se o rostliny
  stará


 

 

Ve třídách se o květiny
  starají žáci za dohledu učitelů, v odborných učebnách o květiny pečují
  učitelé


 

O květiny na chodbách
  se starají uklízečky, o prázdninách mají na starosti všechny květiny totéž


 

 

Uklízečky


 

vyučující


 

 

Jsou málo zapojení žáci


 

Důvod - stěhování do
  odborných učeben, v kmenové třídě jsou málo


 

 

Je ve škole dost
  zeleně?


 

 

V některých třídách je
  květin málo, na chodbách některé pelargonie potřebují obnovit totéž


 

 

totéž


 

 

Setrvalý stav


 

 

Pečuje škola o své
  okolí?


 

 

Ano, máme pěkně
  upravené předškolí, část pozemku má p. školník jako zahradu, není dost
  využitá plocha kolem hřišť totéž


 

 

Bývalý pozemek p.
  školníka se postupně upravuje


 

 

Postupné vylepšování


 

 

Kde můžete trávit
  přestávky, volné hodiny?


 

 

Ve studovně, na chodbě


 

Studenti vyššího
  gymnázia chodí do města o volných hodinách


 

 

Na chodbách


 

Ve studovně


 

Ve třídě


 

 

Stále chybí prostory
  pro studenty o volných hodinách - klubovna, venkovní prostor


 

 

Máte ve volném čase
  k dispozici nějaké stolní hry?


 

 

ne


 

 

ne


 

 

Vhodné pro nejmladší
  studenty


 

 

Má škola vlastní
  pozemek?


 

 

ano


 

 

ano


 

 

totéž


 

 

Je na školním pozemku
  hřiště?


 

 

Hřiště máme, ale nikdy
  se kvůli nevyhovujícímu povrchu (beton, asfalt na silnice) nepoužívaly totéž


 

 

totéž


 

 

Dlouhodobý problém,
  zatím nebyly investiční peníze


 

 

Využíváte školní
  pozemek pro pěstování rostlin?


 

 

ne


 

 

Ano - vinice


 

 

Začal se využívat
  pozemek bývalého školníka


 

 

Máte na školním pozemku
  učebnu?


 

 

ne


 

 

ne


 

 

Učebna se plánuje


 

 

Co by ještě žáci
  uvítali pro trávení volného času ve škole?


 

 

Mít prostory pro volné
  hodiny


 

 

Hřiště


 

Stolní fotbal


 

 

Hřiště je dlouhodobě v
  plánu


 

 

Silné stránky: • Budova po rekonstrukci

 • Snaha vedení školy,
       zaměstnanců  a žáků  o vytvoření hezkého prostředí

 • Dost nápadů na zlepšení

Slabé stránky: • Nedostatek finančních
       prostředků pro realizaci zlepšení

 • Málo prostoru na chodbách

 • Časté stěhování žáků po
       učebnách, proto malá péče o prostředí vlastní třídy


 


Zpracovala: třída
Prima s p. Stratinskou a Ekotým, říjen 2014