Energie

Ekoškola - Voda a energie

01Když Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž s tématem Voda a energie, rozhodl jsem se využít výsledků práce z projektu Voda spojuje a soutěže se zúčastnit. Vytvořil jsem prezentaci o studánkách v našem blízkém okolí. Hlavní myšlenka byla v tom, že energii můžeme čerpat v přírodě při návštěvách studánek a vodních toků. Zmínil jsem i pro nás nedaleký největší vodopád Krušných hor a elektrárnu v Želině. Přestože práce nebyla nejúspěšnější, měla smysl. Jistě ji v další práci využijeme. Nyní společně s celým týmem míříme k závěru projektu Voda spojuje. Ve studánkách jsem s pomocí dalších studentů ze sekundy Ondřejem Chobotem, Ondřejem Klusákem, Antonínem Špatným, Matějem Hamákem a Matějem Kaškou změřil hodnotu pH, teplotu, průtok, konduktivitu a průhlednost. Chtěli bychom studánky připojit k síti cyklostezek v okolí Kadaně.  Rád bych, abychom byli úspěšní.

Jiří Klepp

        


Tento příspěvek byl publikován                                    dne 9. 4. 2014 (Středa) v 16.49                  v rubrice Zprávy.

Ekoškola - odrazové fólie za radiátory

web

Již po návštěvě ekoauditorů roce 2011 mi tento nápad (ověření, jestli odrazové fólie za radiátory přinesou tepelnou úsporu) utkvěl v hlavě. Poté jsme o něm začali v naší tříčlenné skupině skládající se ze dvou žáků a našeho pana profesora Koritiny diskutovat. Dlouhou dobu trvalo, než jsme vymysleli, jak tento pokus zrealizovat. Poté nás napadlo, že bychom mohli použít kartonovou krabici. V té se následovně dá za pomoci žárovek, jako topných těles, nasimulovat určitá teplota. Na tři čtvrtiny stěny krabice jsme umístili alobalovou fólii, jak můžete vidět na fotografii.

K našemu pokusu jsme použili osm žárovek, které byly po celou dobu pokusu napájeny autobaterií. Teplotu jsme také museli něčím zaznamenat. K tomu jsme použili meteorologickou stanici na měření venkovní teploty a poté čidlo z naší venkovní stanice, které bylo menší k naměření teploty uvnitř krabice.

Za celou dobu měření jsme získali něco málo přes čtyřicet údajů s teplotami. Z nich jsme ponechali po konzultaci s panem profesorem jen třicet tři, protože jsme zjistili, že stanici, která měla za úkol měřit venkovní teplotu, dlouho trvalo, než měřila přesnou hodnotu venkovní teploty.

Po měření nám pan profesor sdělil, že budeme muset změřit ještě chybu v měření samotných čidel. Z toho důvodu, že výrobce u obou čidel udává přesnost plus mínus jeden stupeň Celsia. S tím jsme se však, oba v té době jakožto studenti čtvrté třídy nižšího gymnázia, setkali úplně poprvé. U tohoto bodu nám byl pan profesor s počítáním nápomocen, protože jsme jaksi celému procesu tohoto výpočtu nerozuměli a bez jeho pomoci bychom tento oříšek zřejmě nevyřešili. Jelikož tato chyba v měření přesahovala jen něco málo přes jednu desetinu stupně, usoudili jsme, že je pro naše měření zanedbatelná.

Ve výsledku jsme zjistili, že přítomnost fólie změnila teplotu uvnitř krabice o půl stupně. Což nás vcelku překvapilo a s tímto výsledkem jsme požádali pana ředitele o zakoupení těchto fólií do jedné z našich rohových tříd (je tam nejchladněji) pro ověření účinnosti v praxi.

Vít Krátký, Kvinta

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 4. 11. 2013 (Pondělí) v 17.09                  v rubrice Akce a projekty